Генеральне консульство України в Мюнхені

, Київ 22:46

Оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію

Законодавство України, що регулює оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію

Порядок оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію регулюється:

- Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22 вересня 2011 року;

- Правилами оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 118 від 1 березня 2017 року;

- Порядком підтвердження достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства для в’їзду в Україну, перебування на території України, транзитного проїзду через територію України і виїзду за її межі та визначення розміру такого забезпечення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2013 року № 884;

- Інструкцією про порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затвердженою наказом Міністерства закордонних справ України від 26 липня 2011 року № 196.

Типи віз

Візи поділяються на:

 • транзитні (тип «В», дозволений строк перебування до 5 днів);
 • короткострокові (тип «С», дозволений строк перебування не перевищує 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду);
 • довгострокові (тип «Д», видається для в’їзду в Україну з метою оформлення документів, що дають право на перебування або проживання в Україні на строк, що перевищує 90 днів).

Оформлення віз для іноземців та осіб без громадянства здійснюється залежно від запланованого терміну їх перебування в Україні та за наявності відповідних документів.

У разі прийняття рішення про відмову в оформленні візи іноземцеві та особі без громадянства повідомляються підстави такої відмови у письмовій формі.

Іноземець та особа без громадянства, яким відмовлено в оформленні візи, мають право оскаржити таке рішення, звернувшись до керівника дипломатичного представництва або консульської установи, що розглядала звернення про оформлення візи, з апеляційним листом, в якому обґрунтувати свою думку, та подати прохання про повторний розгляд звернення про оформлення візи. Апеляційний лист подається протягом двох місяців після отримання іноземцем та особою без громадянства рішення про відмову в оформленні візи.

Необхідні документи для оформлення віз

Для оформлення усіх типів віз, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України подаються:

1) паспортний документ, який повинен відповідати таким вимогам:

- бути дійсним не менш як три місяці після задекларованої дати виїзду з території України;

- містити не менше двох вільних сторінок;

- строком дії не більше 10 років;

2) заповнена та підписана візова анкета. Візові анкети від імені недієздатних осіб подають їх законні представники. Особи, відомості про яких внесені до паспортного документа іноземця та особи без громадянства і які прямують разом з ним, подають окремі візові анкети. Візові анкети неповнолітніх осіб подаються за підписом одного з батьків або законного представника;

3) одна кольорова фотокартка розміром 35 х 45 міліметрів;

4) дійсний поліс медичного страхування з покриттям витрат щонайменше на 30 000 євро або в еквіваленті іншою валютою. Зазначена вимога не застосовується до осіб, які користуються дипломатичним або службовим паспортом;

5) документи, що підтверджують наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави чи можливість отримати достатнє фінансове забезпечення у законний спосіб на території України. Зазначена вимога не застосовується до осіб, які користуються дипломатичним або службовим паспортом;

6) документ, що підтверджує сплату консульського збору, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України.

7) документ, який підтверджує мету запланованого перебування іноземцем або особою без громадянства в Україні, а саме:

для отримання візи типу В (транзитна віза) подається один з таких документів: 

1) документ, що підтверджує транзитний проїзд (віза до третьої держави (у разі потреби), проїзний квиток тощо);

2) документ, що підтверджує транзитне перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом;

3) ліцензія на здійснення міжнародних перевезень, видана відповідним компетентним органом іноземної держави.

для отримання візи типу С (короткострокова віза) подається один з таких документів:

1) запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи, оформлене на офіційному бланку;

Примітки: запрошення повинне містити номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, реєстраційний номер, дату та підпис, прізвище, ім’я, по батькові запрошеної особи, відомості про її дату та місце народження, громадянство, реквізити паспортного документа, місце проживання, мету поїздки, період запланованого відвідання України, кількість в’їздів та місце проживання в Україні, зобов’язання юридичної особи взяти на себе можливі витрати, пов’язані з перебуванням та виїздом з України запрошеної особи;

2) нотаріально посвідчене запрошення фізичної особи — громадянина України, іноземця або особи без громадянства, які на законних підставах тимчасово або постійно проживають на території України.

Примітки: запрошення повинне містити прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реквізити її паспортного документа та посвідки на постійне чи тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства), адресу проживання, а також прізвище, ім’я, по батькові запрошеної особи, відомості про її дату та місце народження, громадянство, реквізити паспортного документа, місце проживання, мету поїздки, період запланованого відвідання України, кількість в’їздів та місце проживання в Україні, зобов’язання фізичної особи взяти на себе можливі витрати, пов’язані з перебуванням та виїздом з України запрошеної особи. До запрошення додаються копії паспортного документа та посвідки на постійне чи тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства) в Україні приймаючої сторони — фізичної особи;

3) запрошення державного органу, державної установи, державного підприємства, державної організації;

4) договір про перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом, а також ліцензія на здійснення міжнародних перевезень;

5) посвідчення закордонного українця. Подружжя закордонного українця та його діти подають документ про підтвердження родинних відносин;

6) документи, що підтверджують туристичний характер поїздки;

7) запрошення закладу охорони здоров’я;

8) документ, що підтверджує здійснення іноземної інвестиції відповідно до законодавства щодо режиму іноземного інвестування на території України;

9) документ, що підтверджує право власності іноземця або особи без громадянства на нерухомість на території України;

10) запрошення релігійної організації, що погоджене з державним органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації, для короткострокового перебування з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи провадження іншої канонічної діяльності;

11) звернення іноземного засобу масової інформації щодо оформлення візи іноземному кореспондентові або представникові іноземного засобу масової інформації, що в’їжджає в Україну для короткострокового перебування з метою виконання своїх службових обов’язків;

12) звернення державних органів іноземних держав або міжнародних організацій;

13) постанова Центральної виборчої комісії про реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах та всеукраїнському референдумі;

14) підтвердний документ, що іноземець або особа без громадянства є чоловіком, дружиною, батьком, матір’ю, дитиною громадянина України.

для отримання візи типу Д (довгострокова віза) подається один з таких документів:

1) засвідчена копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Для іноземців та осіб без громадянства, працевлаштування яких відповідно до законодавства здійснюється без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, замість такого дозволу подається трудовий договір (контракт), а для осіб, які мають статус закордонного українця, — трудовий договір (контракт) та посвідчення закордонного українця;

2) копія рішення про надання дозволу на імміграцію, виданого ДМС;

3) документ, що підтверджує належність до членів сім’ї особи, яку визнано біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист в Україні;

4) запрошення на навчання (стажування), видане вищим навчальним закладом та зареєстроване у порядку, встановленому МОН;

5) запрошення державної установи, підприємства, організації, що є реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги;

6) запрошення релігійної організації, що погоджене з державним органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації, для довгострокового перебування з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи провадження іншої канонічної діяльності;

7) запрошення філіалу, відділення, представництва або іншого структурного осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави, зареєстрованої в установленому порядку;

8) запрошення філіалу, відділення, представництва іноземного суб’єкта господарювання, зареєстрованого в установленому порядку;

9) запрошення філії або представництва іноземного банку, зареєстрованого в установленому порядку;

10) звернення іноземного засобу масової інформації щодо оформлення візи іноземному кореспондентові або представникові іноземного засобу масової інформації, що в’їжджає в Україну для довгострокового перебування з метою виконання своїх службових обов’язків;

11) звернення компетентних органів іноземних держав або міжнародних організацій щодо оформлення віз співробітникам дипломатичних представництв і консульських установ, міжнародних організацій та їх представництв, які в’їжджають в Україну для довгострокового перебування з метою виконання своїх службових обов’язків, і членам їх сімей;

12) запрошення відповідного державного органу, відповідального за виконання культурних, освітніх, наукових, спортивних програм, програм у сфері волонтерської діяльності, для участі в яких іноземець або особа без громадянства прибули в Україну, або запрошення організації чи установи, що залучає до провадження своєї діяльності волонтерів, інформація про яку розміщена на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики, разом з копією свідоцтва про державну реєстрацію такої організації чи установи;

13) документ, що підтверджує факт перебування у шлюбі з громадянином України.

Примітки: якщо шлюб між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства укладено за межами України відповідно до права іноземної держави, дійсність такого шлюбу визначається згідно із Законом України “Про міжнародне приватне право”. Документи, видані компетентними органами іноземної держави, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено законом чи міжнародним договором України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на українську мову, а у разі відсутності такої можливості — на англійську мову;

14) документ, що підтверджує належність до членів сім’ї іноземця або особи без громадянства, які мають посвідку на тимчасове проживання в Україні, копія відповідної посвідки на тимчасове проживання в Україні та документа, що підтверджує наявність в іноземця або особи без громадянства достатнього фінансового забезпечення для утримання членів сім’ї в Україні;

Примітки: документи, видані компетентними органами іноземної держави, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено законом чи міжнародним договором України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на українську мову, а у разі відсутності такої можливості — на англійську мову.

15) інші документи, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

Строки оформлення віз

Строк оформлення візи у закордонній дипломатичній установі України становить:

у терміновому порядку — до п’яти робочих днів з дня отримання необхідних документів. Термінове оформлення візи здійснюється за бажанням іноземця або особи без громадянства та у строки, що визначаються закордонною дипломатичною установою України;

у звичайному порядку — до 10 робочих днів з дня отримання необхідних документів, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Зазначений строк може бути продовжено до 30 робочих днів у разі необхідності проведення додаткових перевірок.

Строк дії віз

B (транзитна віза) - період, зазначений у документах, що є підставою для оформлення такої візи, але не більш як на один рік;

С (короткострокова віза) – шість місяців або період, зазначений у документах, що є підставою для оформлення такої візи, але не більш як на п’ять років;

D (довгострокова віза) – 90 днів.

Консульський збір

За оформлення віз типу B, C, D закордонною дипломатичною установою України справляється консульський збір за тарифною ставкою 65 доларів США, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

За термінове оформлення віз чи оформлення їх у позаробочий час консульський збір справляється у подвійному розмірі.

У разі коли іноземна держава справляє за оформлення віз для громадян України консульський збір, що перевищує зазначену у пункті 23 цих Правил тарифну ставку, закордонною дипломатичною установою України за оформлення віз іноземцям, які є громадянами такої держави, справляється консульський збір з урахуванням принципу взаємності за погодженням з МЗС.

Інформацію щодо тарифів консульського збору можна знайти на веб-сторінці Посольства чи консульської установи України.

У разі відмови в оформленні візи консульський збір не повертається.

Оформлення віз здійснюється за нульовою тарифною ставкою консульського збору:

1) дітям до шести років;

2) закордонним українцям за умови пред’явлення посвідчення закордонного українця, іншому з подружжя закордонного українця, їх дітям;

3) особам, які в’їжджають в Україну у службових справах та користуються дипломатичним або службовим паспортом;

4) співробітникам іноземних дипломатичних представництв і консульських установ в Україні та членам їх сімей;

5) співробітникам міжнародних організацій та їх представництв в Україні, а також членам їх сімей;

6) співробітникам представництв держав при міжнародних організаціях, які мають штаб-квартиру в Україні і відповідно до статутних документів таких організацій чи відповідних міжнародних договорів користуються дипломатичними привілеями та імунітетом, а також членам їх сімей;

7) главам та членам офіційних делегацій іноземних держав та особам, які їх супроводжують, які в’їжджають в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, МЗС;

8) почесним консулам України, іншому з подружжя почесного консула, їх неповнолітнім дітям;

9) особам, які в’їжджають в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих в установленому порядку, на запрошення державної установи, підприємства, організації, що є реципієнтом такого проекту;

10) працівникам аварійно-рятувальних сил іноземних держав, що в’їжджають в Україну з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на звернення ДСНС;

11) представникам іноземних військових формувань та установ, що в’їжджають в Україну у службових справах на запрошення відповідного державного органу;

12) офіційним спостерігачам від іноземних держав та міжнародних організацій, зареєстрованим Центральною виборчою комісією, на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах та всеукраїнському референдумі;

13) іншим особам, які в’їжджають з метою забезпечення інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики, а також у випадках, які мають гуманітарний характер, за письмовим рішенням керівника закордонної дипломатичної установи України або департаменту консульської служби МЗС.

Анкета на отримання візи

Заповнення анкети онлайн

Завантажити анкету англійською


Оформлення віз в ГКУ в Мюнхені / Visabeantragung bei dem Generalkosulat in München

Sehr geehrte Damen und Herren! Gemäß dem Erlass des Präsidenten der Ukraine vom 26.07.2005 genießen die Bürger der EU-Länder, der Schweizerischen Eidgenossenschaft sowie Fürstentums Liechtenstein für die Reisen bis 90 Kalendertage im Laufe von 180 Kalendertagen eine visumfreie Regime. Herzlich Willkommen in der Ukraine!

Die Bürger mancher anderen Staaten genießen auch eine visumfreie Regime bei den Reisen in die Ukraine. Konkrete Auskunft diesbezüglich können Sie auf der Webseite des ukrainischen Außenministeriums erhalten unter
http://mfa.gov.ua/en/consular-affairs/entering-ukraine/visa-requirements-for-foreigners

Die Visumerleichterungsverfahren gelten in Verbindung mit der Visum-online-Anmeldung

Achtung: Sonderbestimmungen für die Ein- bzw. Ausreise in/aus vorübergehend okkupierten Territorien der Ukraine!

Entry regime and visa requirements for foreigners entering Ukraine 

Hinweis für Staatsbürger der Länder, die visafreie Einreise in der Ukraine genießen:

Laut neuer Regelung (Ende 2015 in Kraft getreten) werden bei der visafreien Einreise bzw. bei der nachfolgenden Ausreise aus der Ukraine lediglich letzte 180 Tage berücksichtigt. Wärend dieser 180 Tage muss die 90-tagige visafreie Aufenthaltsfrist nicht überschritten werden, so Grenzdienst der Ukraine.

Beachten Sie auch bitte, dass es kein kurzfristiges Visum für die Staatsbürger von Ländern mit visafreier Einreise in die Ukraine ausgestellt werden kann.

Zum Beispiel:

Soll man bei der Einreise in der Ukraine schon 80 Tage während der letzten 180 Tage verbracht, ist es noch eine Aufenthalt für 10 Tage erlaubt. Falls es eine längere Aufenthaltsfrist erwünscht wird, muss man einfach die entsprechende Zeit abwarten (d.h. muss man im o.g. Fall für 15 Tage statt 10 Tage Aufenthalt einfach 5 Tage später einreisen).

Hinweis für Aserbaidschan, Belarus, Armenien, Georgien, Moldau, Russischen Föderation und Usbekistan:

Entsprechend den internationalen Abkommen der Ukraine brauchen die Bürger von Aserbaidschan, Belarus, Armenien, Georgien, Moldau, Russischen Föderation und Usbekistan für die Einreise in die Ukraine kein Visum. 

Hinweis für China:

Bitte beachten Sie, dass vom 20. Juni bis 30. September 2016 für die Bürger der Republik China die kurzfristigen Visa zur einmaligen Einreise und für einen Aufenthalt bis zu 15 Tage in dem internationalen Flughafen „Boryspil“ ausgestellt werden. Folgende Unterlagen, die touristischen oder geschäftlichen Charakter der Reise bestätigen, sind für die Beantragung eines Visums vorzulegen:

1.Vorschriftsgemäß ausgestaltete Einladung einer empfangenden Seite, ausgestellt von der territorialen Behörde oder Abteilung des Staatlichen Migrationsdienstes
2. Einladung eines Ministeriums, eines anderen Zentralexekutivorgans, einer staatlichen Institution, eines staatlichen Unternehmens oder einer staatlichen Organisation
3. Nachweis der staatlichen Registrierung von der ausländischen Investition in Wirtschaft der Ukraine in Auslandswährung in Höhe von mindestens 50 Tausend US Dollars oder Bescheinigung der Bank über die ausländischen Investition in Wirtschaft der Ukraine in Auslandswährung in Höhe von mindestens 50 Tausend US Dollars

4. Antrag staatlicher Behörden ausländischer Staaten oder internationalen Organisationen.

5. Dokumente, die Absicht bestätigen, das Territorium der Ukraine bis zum Ablauf des Visums zu verlassen (Hotelbuchung, Voucher, Reisevertrag)

6. Eine in der Ukraine geltende Krankenversicherung und Nachweis der ausreichenden finanziellen Mittel

Die Gebühr beträgt 2550 UAH.

Die kurzfristigen Visa für die Bürger von Australien, Albanien, Guatemala, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Panama, Singapur, Türkei und Kroatien werden ohne Einladungen ausgestellt.

Visabeantragung und Liste der Unterlagen

Entsprechend den internationalen Abkommen der Ukraine brauchen die Bürger von Aserbaidschan, Belarus, Armenien, Georgien, Moldau, Russischen Föderation und Usbekistan für die Einreise in die Ukraine kein Visum.

Die kurzfristigen Visa für die Bürger von Australien, Albanien, Guatemala, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Panama, Singapur, Türkei und Kroatien werden ohne Einladungen ausgestellt.

Für die Beantragung eines Visums sind grundsätzlich folgende Unterlagen vorzulegen:

1. Ein gültiger Original-Reisepass oder ein Kinderreisepass, falls das Kind nicht im Reisepass der Eltern eingetragen ist. Der Reisepass soll mindestens drei Monate nach der beabsichtigten Ausreise aus der Ukraine gültig sein und mindestens zwei freie Seiten beinhalten. Während der Bearbeitungszeit verbleiben die Pässe bei der Visastelle.

2. Ein deutlich und vollständig ausgefülltes Visumformular. Für die Kinder, die in den Reisepass der Eltern eingetragen sind, werden  gesonderte Visumformulare eingereicht. Visumformulare der Minderjährigen werden von den Eltern oder gesetzlichen Vertretern unterschrieben.

Die Visumformulare sind bei den konsularischen Vertretungen der Ukraine abzuholen oder auf Anfrage per Post erhältlich. Darüber hinaus können Sie die Formulare hier herunterladen: українськоюDeutschEnglish . Das Visumformular ist kopierbar.

3. Eine Passbild zu 35 x 45 mm.

4. Eine in der Ukraine geltende Krankenversicherung: gültige Versicherungspolice (Versicherungsschein) mit der Deckungssumme im Höhe bis zu 30 000 Euro.

5. Nachweis der ausreichenden finanziellen Mittel. Mehr dazu herunterladen

6. E-Mail Bestätigung über einen vereinbarten Termin.

7. Die Konsulargebühr ist nach der Vorsprache mit dem zuständigen konsularischen Mitarbeiter der Botschaft bzw. des Konsulats zu bezahlen.

Für die Bürger aus Drittländern ist eine Aufenthaltserlaubnis für die Bundesrepublik Deutschland erforderlich, ansonsten muss das Visum im Heimatland beantragt werden.

Abhängig vom Ziel der Einreise und des Visumtyps ist zusätzlich eine der folgenden Unterlagen einzureichen:

I. Für die Beantragung des Transitvisums (Typ B)

- Nachweis des Transitcharakters der Reise (ggf. – Visum für ein Drittland, Ticket usw.);

- Nachweis des Transitcharakters der Beförderung von Gütern und Passagieren mit Straßenfahrzeugen;

- Lizenz für internationale Transporte, ausgestellt durch die zuständige Behörde des Aufenthaltsstaates;

II. Für die Beantragung des kurzfristigen Visums (Typ C)

Einladung (soll im Originale vorgelegt werden) von der offiziell in der Ukraine registrierten juristischen Person, die der folgenden Anforderungen entsprechen soll: 

auf dem offiziellen Behörde- Unternehmens- Firmen- Vereinbriefbogen ausgefüllt werden unter Angabe des Registernummer, des aktuellen Ausgangsdatum und Aktenzeichennummer, der Name (Vorname) und Familienname (Nachname), sowie Unterzeichnung des leitendes (bevollmächtigen) Person.

In der Einladung sollen grundsätzlich Folgende Angabe bezüglich des eingeladenen Person festgestellt werden:

 • Name (Vorname) und Familienname (Nachname),
 • Geburtsdatum und Geburtsort,
 • Staatsangehörigkeit,
 • Passnummer, Ausstellungsdatum und Ausstellungsbehörde des Passes,
 • ständigen (festen) Wohnsitz im Ausland (Aufenthaltsadresse),
 • Zweck der Einreise in die Ukraine und Zeitabschnitt des geplanten Besuches,
 • Unterkunft und Aufenthaltsadresse in der Ukraine während des Besuches,
 • schriftliche Bestätigung der Gastgeberseite (entsprechenden ukrainischen Behörde / Unternehmens / Firma und so weiter) die mit dem Unterhalt des eingeladenen Person Aufenthaltskosten, sowie zu der Ausreise notwendige Aufwendungen, auf sich zu übernehmen.

- Notariell beglaubigte Einladung (soll im Originale vorgelegt werden) von der privaten Person (eines Staatsbürgers der Ukraine), dessen ständigen (festen) Wohnsitz in der Ukraine angemeldet ist, die in Form eines notariell beglaubigten Erklärung dargestellt werden und der folgenden Anforderungen entsprechen soll.

In der Einladung sollen grundsätzlich Folgende Angabe bezüglich des eingeladenen Person festgestellt werden:

 • Name (Vorname) und Familienname (Nachname),
 • Geburtsdatum und Geburtsort,
 • Staatsangehörigkeit,
 • Passnummer, Ausstellungsdatum und Ausstellungsbehörde des Passes,
 • ständigen (festen) Wohnsitz im Ausland (Aufenthaltsadresse),
 • Zweck der Einreise in die Ukraine und Zeitabschnitt des geplanten Besuches,
 • Unterkunft und Aufenthaltsadresse in der Ukraine während des Besuches,
 • schriftliche Bestätigung der Gastgeberseite (des privaten Person) die mit dem Unterhalt des eingeladenen Person Aufenthaltskosten, sowie zu der Ausreise notwendige Aufwendungen, auf sich zu übernehmen.
 • Zu der Einladung soll die Kopie des Innenpasses der Gastgeberperson beigelegt werden.

- Einladung eines Ministeriums oder eines anderen Zentralexekutivorgans, einer staatlichen Institution, eines staatlichen Unternehmens oder einer staatlichen Organisation;

- Vertrag über Güter- und Personenkraftverkehr, sowie Lizenz für internationale Transporte;

- Bescheinigung eines Auslandsukrainers;

- Nachweis des touristischen Charakters der Reise gemäß dem Gesetz der Ukraine „Über den Tourismus“;

- Einladung einer ukrainischen medizinischen Einrichtung;

- Nachweis der staatlichen Registrierung von der ausländischen Investition in Wirtschaft der Ukraine in Auslandswährung in Höhe von mindestens 50 Tausend US Dollars;

- Bestätigung der Kommission für humanitäre Hilfe beim Ministerkabinett der Ukraine über die Einreise des Ausländers oder Staatenlosen zur Erteilung humanitärer Hilfe oder Ausübung karitativer Tätigkeit;

- Einladung einer religiösen Organisation, abgestimmte mit der staatlichen Behörde, die diese Organisation registriert hat, zum kurzfristigen Aufenthalt in der Ukraine für Verbreitung der religiösen Lehren, Durchführung der Religionsritualien oder andere kanonische Tätigkeit;

- Antrag des Leiters eines ausländischen Massenmediums auf die Erteilung eines Visums für einen ausländischen Korrespondenten oder Vertreter eines ausländischen Massenmediums im Falle der Einreise in die Ukraine zum kurzfristigen Aufenthalt zwecks Wahrnehmung seiner dienstlichen Pflichten;

- Antrag staatlicher Behörden ausländischer Staaten oder internationalen Organisationen.

III. Für die Beantragung des langfristigen Visums (Typ D)

- Vorschriftsgemäß beglaubigte Kopie der Genehmigung für die Beschäftigung eines Ausländers oder Staatenlosen, ausgestellt vom Staatlichen Beschäftigungszentrum;

- Kopie der Entscheidung über die Einwanderungsgenehmigung, ausgestellt von der territorialen Behörde oder Abteilung des Staatlichen Migrationsdienstes;

- Genehmigung des Außenministeriums der Ukraine für die Erteilung von Visa für Familienangehörige einer Person, der in der Ukraine der Flüchtlingsstatus gewährt wurde;

- Original der vorschriftsgemäß ausgestellten Einladung zum Studium;

Bei Beantragung eines Studentenvisums müssen zusätzlich die Unterlagen vorgelegt werden, die bei der entsprechenden ukrainischen Hochschule einzureichen sind:

1)      Bildungszeugnis mit den erhaltenen Fachnoten;

2)      Geburtsurkunde;

3)      das bei der offiziellen Gesundheitsbehörde des Herkunftslandes beglaubigte Gesundheitszertifikat, das nicht früher als zwei Monate vor Einreise in die Ukraine ausgestellt wurde.

Das Bildungszeugnis, Gesundheitszertifikat und Geburtsurkunde müssen legalisiert werden oder mit Stempel „Apostille“ bei den zuständigen Behörden des Ausstellungslandes beglaubigt sein, sowie ins Ukrainische von einem vereidigtem Übersetzer übersetzt werden.

- Einladung einer staatlichen Institution, eines Unternehmens oder einer Organisation, die/ das Empfänger der internationalen technischen Hilfe ist;

- Einladung einer religiösen Organisation, abgestimmte mit der staatlichen Behörde, die diese Organisation registriert hat, zum langfristigen Aufenthalt in der Ukraine für Verbreitung der religiösen Lehren, Durchführung der Religionsritualien oder andere kanonische Tätigkeit;

- Einladung einer vorschriftsgemäß registrierten Filiale, Abteilung, Vertretung oder einer anderen Struktureinheit einer gesellschaftlichen (Nichtregierungs-) Organisation eines ausländischen Staates;

- Einladung einer vorschriftsgemäß registrierten Vertretung eines ausländischen Wirtschaftssubjekts, abgestimmt mit dem Ministerium für Wirtschaftsentwicklung und Handel;

- Einladung einer vorschriftsgemäß registrierten Filiale oder Vertretung einer ausländischen Bank;

- Antrag eines ausländischen Massenmediums, abgestimmt mit dem Staatlichen Komitee für Fernsehen und Radio;

- Nachweis des Reisezwecks, ausgestellt vom Verwaltungsorgan für die Organisation und Durchführung des Finalteils der Europa-Fußballmeisterschaft 2012 in der Ukraine;

- Anträge ausländischer Behörden oder internationalen Organisationen auf die Ausstellung von Visa für die in die Ukraine zum langfristigen Aufenthalt zwecks Wahrnehmung ihrer Pflichten einreisenden Mitarbeiter diplomatischer und konsularischer Vertretungen sowie internationaler Organisationen und deren Vertretungen als auch ihre Familienangehörigen;

- Einladung einer entsprechenden staatlichen Behörde, die für Implementierung der kulturellen und wissenschaftlichen Programme, sowie Bildungs- und Volontär-Programme zuständig ist, oder Einladung der vorschriftsgemäß registrierten Volontär-Organisation;

- eine der Urkunden (Geburtsurkunde, Heiratsurkunde), die bestimmte Angehörigkeit zu der Familie eines (einer) Staatsbürgers (-in) der Ukraine bestätigt;

- ein Dokument, das die Zugehörigkeit zur Familienmitglieder eines Ausländers oder einer staatlosen Person bestätigt, die eine Bescheinigung für zeitweilige oder ständige Wohnsitz in der Ukraine haben (die ausländische Dokumente sollen legalisiert oder, beziehungsweise, mit Apostille beglaubigt werden und, dann von einem beeidigten Dolmetscher übersetzt werden), Kopie der entsprechenden Bescheinigung, sowie Bestätigung über benötigte finanziellen Unterhalt der Familienmitglieder in der Ukraine;

- Andere Dokumente, sofern dies in internationalen Verträgen der Ukraine vorgesehen ist.

Die Visumerleichterungsverfahren gelten in Verbindung mit der Visum-online-Anmeldung


Генеральне консульство України в Гамбурзі (Федеративна Республіка Німеччина)
Керівник: Тарасюк Оксана Борисівна
Генеральний консул України в Гамбурзі
Адреса: Mundsburger Damm 1, 22087 Hamburg. Переглянути на мапі
Телефон: (+49 40) 22949810, (+49 152) 190 77 502 (ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+49 40) 22949813
Ел. пошта: gc_deg@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://hamburg.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян: 

Понеділок, середа, п’ятниця: 9:00—12:45

Вівторок: 14:00 – 17:45 

Четвер: прийом за попереднім записом громадян, які мають вади фізичного здоров’я, та прийом громадян з питань реєстрації актів цивільного стану; проведення виїзних консульських обслуговувань, відвідання арештованих і хворих громадян України

Вихідні - субота, неділя

Прийом громадян, які потрапили у скрутне становище (ДТП, втрата документів тощо), ведеться і у позаприйомні години.

Межі консульського округу:

Федеральні землі:

   Шлезвіг-Гольштейн,

Гамбург,

   Бремен,

  Нижня Саксонія.

                    

 

Примітки:

Увага! В приміщенні ГКУ в Гамбурзі консульський збір можна сплатити Вашою банківською EC-карткою.

Банківські реквізити:

Generalkonsulat der Ukraine in Hamburg

IBAN: DE 33 200 40000 067 888 55 00

BIC: COBADEFFXXX

Commerzbank AG Hamburg

Генконсульство у соціальних мережах:
 


Генеральне консульство України в Мюнхені (Федеративна Республіка Німеччина)
Адреса: Lessing Strasse, 14, 80336 München. Переглянути на мапі
Телефон: (+49 89) 55273718 (Канцелярія), (+49 160) 5121642 (ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+49 89) 55273755
Ел. пошта: gc_dem@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://munich.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Години роботи:

Пн. – Пт., 8:30 – 18:00

Прийом громадян:

Понеділок, середа, п’ятниця: 09:00 – 12:45

Вівторок: 14:00 – 17:45

Четвер: прийом за попереднім записом (gc_dem@mfa.gov.ua) громадян з особливими потребами (інваліди, вагітні, тяжкохворі), та прийом громадян з питань реєстрації актів цивільного стану; проведення виїзних консульських обслуговувань, відвідання арештованих і хворих громадян України

Вихідні - субота, неділя

Прийом громадян, які потрапили у скрутне становище (ДТП, втрата документів тощо), ведеться і у позаприйомні години.

Надання інформації з консульських питань:

     Телефон                         Питання

08955273725

 паспортні питання та  консульський облік громадян

Пн, Ср, Чт, Пт – з 16.00 до 17.00;

Вт – з 10.00 до 11.00

08955273717

 питання громадянства та оформлення постійного  місця проживання за кордоном

Пн, Ср, Чт, Пт – з 16.00 до 17.00;

Вт – з 10.00 до 11.00

 

 

 

08955273719

 питання оформлення свідоцтва на повернення в  Україну та реадмісія осіб

 

Пн, Ср, Чт, Пт – з 16.00 до 17.00;

Вт – з 10.00 до 11.00

У разі, якщо Вам не вдалося з’єднатися за телефоном, рекомендуємо надіслати електронного листа на адресу Генерального консульства України в Мюнхені: gc_dem@mfa.gov.ua

Пропонуємо також уважно ознайомитися з інформацією у розділі «Найчастіші запитання (FAQ)»

ВКРАЙ ВАЖЛИВО!!!

Генеральним консульством України в Мюнхені не опрацьовуватимуться телефонні дзвінки з прихованих (утаємничених) номерів телефонів та анонімні телефонні дзвінки.

При написанні електронних звернень (листів) прохання зазначати прізвище, ім’я та номер телефону (анонімні електронні звернення не опрацьовуються).   

Межі консульського округу:
Федеральні землі:
Баварія, Баден-Вюртемберг
Примітки:

Сплата консульського збору:

Передоплата / Vorkasse На місці / POS-Terminal *
IBAN DE41700202700659507544
BIC HYVEDEMMXXX
bei HypoVereinsbank München

 

*приймаються тільки дебетні картки;
  готівка та кредитні картки не приймаються

Генконсульство у соціальних мережах:

  


Генеральне консульство України у Дюссельдорфі
Керівник: Єгоров Владислав Євгенович
Генеральний консул України у Дюссельдорфі
Адреса: Immermannstraße 50, 40210 Düsseldorf. Переглянути на мапі
Телефон: (+49 211) 93 65 42 11; (+49 176 2727 6043 - ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+49 211) 93 65 42 29
Ел. пошта: emb_de2@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян: Пн, Ср, Пт – з 09.00 до 12.45; 

                               Вт – з 14.00 до 17.45

Консультації за телефонами:

0211 93 65 42 11 Канцелярія  
0211 93 65 42 19 Загальні питання щодо роботи установи Пн – Пт з 09.00 до 13.00
0211 93 65 42 18 Консультація: паспортні та візові питання, консульський облік громадян Пн, Ср, Чт, Пт– з 16.00 до 17.00;Вт – з 10.00 до 11.00
0211 93 65 42 17 Консультація: питання виходу з громадянства України, питання визначення належності до громадянства України, набуття громадянства України за народженням Пн, Ср, Чт, Пт– з 16.00 до 17.00;Вт – з 10.00 до 11.00
0211 93 65 42 16 Консультація: питання ПМП, нотаріату, довідки про шлюбну правоспроможність, витребування документів, питання, пов'язані зі смертю громадян, питання РАЦС Пн, Ср, Чт, Пт– з 16.00 до 17.00;Вт – з 10.00 до 11.00

Четвер – за попереднім записом (+49 211 93 65 42 11): прийом громадян, які мають вади фізичного здоров’я, та прийом громадян з питань реєстрації актів цивільного стану; проведення виїзних консульських обслуговувань, відвідання арештованих і хворих громадян України.

Вихідні дні: субота, неділя

Межі консульського округу:
Федеральні землі:
Північний Рейн-Вестфалія
Примітки:

Реквізити для сплати консульського збору:

Generalkonsulat der Ukraine in Düsseldorf
IBAN: DE07 1004 0000 0260 9261 01
BIC: COBADEFFXXX
bei: Commerzbank, Filial Berlin 1

Генконсульство у соціальних мережах:


Генеральне консульство України у Франкфурті-на-Майні (Федеративна Республіка Німеччина)
Керівник: Польова Алла Валентинівна
Генеральний консул України у Франкфурті-на-Майні
Адреса: 60313, Frankfurt am Main, Vilbeler Strasse 29. Переглянути на мапі
Телефон: (+49 69) 29720920; (+49 176 23228951 +Viber - ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+49 69) 29720929
Ел. пошта: gc_def@mfa.gov.ua
Веб-сайт: http://frankfurt.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Години прийому: Пн, Ср, Пт - з 9:00 до 12:45,

                                       Вт - з 14:00 до17:45.

Четвер: прийом, у випадку такої можливості та за попереднім погодженням, громадян певних категорій (інваліди, тяжкохворі), а також прийом громадян з питань реєстрації актів цивільного стану; проведення виїзних консульських обслуговувань, відвідання арештованих і хворих громадян України

З 1 липня 2016 року прийом відбувається за онлайн-реєстрацією.

Зареєструватися на прийом: Termin vereinbaren

Вихідні дні  - субота, неділя (а також святкові та неробочі дні).

Прийом громадян, які подорожують у Німеччині та потрапили у скрутне становище (ДТП, втрата документів тощо), ведеться і у позаприйомні години.

Зміни у графіку прийому дивіться у розділах Анонси або Оголошення

Надання консультацій по телефону (для земель Гессен, Рейнланд-Пфальц та Саар; крім вихідних та святкових днів, відповідно до графіку):

+49(69) 29 72 090: Пн - 15.00-16.00,
                             Вт - 09.00-10.30,
                             Ср - 15.00-16.30,
                             Чт- 09.00-10.30, 15.00-16.00
                             Пт - 15.00-16.00

Не вдалося зателефонувати? Напишіть нам на електронну пошту gc_def@mfa.gov.ua або надішліть повідомлення у чат Messenger сторінки Генконсульства у соціальній мережі Facebook: . Також просимо перед зверненням до установи ознайомитися з відповідями консульських посадових осіб  на найчастіші запитання (FAQ).

Увага! Третьої середи кожного місяця (з 09.00 до 12.00) проводиться прийом громадян генеральним консулом А.В.Польовою.
Записатися на прийом до генерального консула можна:

 • по телефону (в години надання консультацій по телефону +49 (69) 29 72 090: Пн - 15.00-16.00, Вт - 09.00-10.30, Ср - 15.00-16.30, Чт- 09.00-10.30, 15.00-16.00, Пт - 15.00-16.00),
 • написавши на електронну адресу установи (gc_def@mfa.gov.ua)
 • або надіславши повідомлення у чат Messenger сторінки Генконсульства у соціальній мережі Facebook: 
Межі консульського округу:
Федеральні землі:
Гессен, Рейнланд-Пфальц, Саар
Примітки:

Сплата консульського збору:

Передоплата / Vorkasse На місці / POS-Terminal *
IBAN DE59 5004 0000 0606 6302 00
BIC COBADEFFXXX
bei Commerzbank Frankfurt/Main.

 

*приймаються тільки дебетні картки;
  готівка та кредитні картки не приймаються

Генконсульство у соціальних мережах:
  


Перелік консульських дій