• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • Deutsch
Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон закордонними дипломатичними установами
Опубліковано 19 лютого 2020 року о 10:05

УВАГА! Консульські послуги надаються лише за попереднім онлайн-записом: ЗАПИС НА ПРИЙОМ

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (далі – паспорт для виїзду за кордон) регулюється такими нормативно-правовими актами:

1. Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особи чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 року зі змінами

2. Закон України «Про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян України» від 21 січня 1994 року зі змінами

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 року № 152 зі змінами «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучення»

Відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (далі – Порядок), затвердженого постановою КМУ від 07.05.2014 №152, закордонною дипломатичною установою здійснюється оформлення, видача та обмін паспорта для виїзду за кордон (у тому числі отримання відцифрованих відбитків пальців рук) громадянам, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном.

З 01.10.2016 року при оформленні/обміні паспорта громадянина України для виїзду за кордон обов'язково подаються відцифровані відбитки пальців рук. Відмова від внесення біометричної інформації до електронного носія законом більше не передбачена. 

Паспорт для виїзду за кордон оформляється закордонною дипломатичною установою із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру.

Єдиний державний демографічний реєстр (далі – Реєстр) – це електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, захисту, обробки, використання і поширення інформації про особу та про документи, що оформлюються із застосуванням засобів Реєстру.

Під час опрацювання клопотань про оформлення паспорта для виїзду за кордон закордонна дипломатична установа вносить інформацію до Реєстру з використанням відомчої інформаційної системи Міністерства закордонних справ України.

Перелік документів

Особам, які досягли 16-річного віку, паспорт оформляється на 10 років на підставі заяви-анкети, поданої особисто.

Особам, які не досягли 16-річного віку, паспорт оформляється на 4 роки на підставі поданої особисто заяви-анкети одного з батьків (інший з батьків особисто подає окрему письмову заяву-згоду на оформлення дитині паспорта).

Увага! Клопотання щодо оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон поштою до розгляду не приймаються. 

Присутність дітей під час подачі документів для оформлення їм паспорта є обов’язковою  з 12 років.

Кожен громадянин України має право мати до двох паспортів одночасно. Про бажання оформити новий паспорт як другий діючий слід повідомити консульському працівнику перед подачею документів та подати заповнену і підписану заяву (бланк заяви).

Для обміну чи оформлення паспорта до закордонної дипломатичної установи України заявником подається:

 • Паспорт для виїзду за кордон (закордонний паспорт) – оригінал та одна копія сторінки з персональними даними, сторінки зі штампом «Постійне проживання. Німеччина» та сторінки з консульським обліком (за наявності таких відміток у паспорті). У разі звернення за оформленням паспорта у зв’язку зі зміною інформації, внесеної до нього, документи для його обміну подаються протягом одного місяця з дати настання таких подій.
 • Документ, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном (Aufenthaltstitel) – оригінал та одна копія. Якщо Aufenthaltstitel вклеєний в паспорт або якщо в ньому зазначена неактуальна адреса реєстрації в Німеччині, додатково подається Meldebescheinigung (видана в межах 3 місяців до дня подання документів). Aufenthaltstitel та Meldebescheinigung не потрібно перекладати на українську мову.
 • Паспорт громадянина України (внутрішній паспорт)  – оригінал та одна копія сторінок з відмітками – для особи, яка досягла 14-річного віку. У разі, якщо відбулася зміна прізвища, імені чи по батькові (у т.ч. відмова від по батькові) у громадян, які не мають статусу осіб, що постійно проживають за кордоном (тобто у яких у паспорті для виїзду за кордон відсутня відмітка українською мовою «Постійне проживання»), паспорт громадянина України подається вже зі зміненими даними.
 • довідка про реєстрацію особи громадянином України – оригінал та одна копія – у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон вперше (ознайомитись із процедурою оформлення довідки можна за посиланням https://munich.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya/diyi-z-pitan-gromadyanstva/nabuttya-gromadyanstva-ukrayini-za-narodzhennyam). 
 • Свідоцтво про народження– оригінал та одна копія – подається у разі оформлення паспорта:
  • особам віком до 16 років;
  • громадянам зі статусом осіб, що постійно проживають за кордоном, якщо їх паспорт громадянина України був вилучений компетентними органами України під час оформлення постійного проживання.
  • Увага! Свідоцтво про народження, видане в іноземній державі, має бути завірене штампом «Апостиль» (або легалізоване) та перекладене на українську мову. Підпис перекладача має бути також засвідчений штампом «Апостиль». Якщо переклад зроблений в Україні, підпис перекладача має бути засвідчений українським нотаріусом

 • Фотографування на паспорт здійснюється в Генконсульстві. Одна кольорова фотокартка розміром 10 на 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування  подається у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон:
  • новонародженій дитині;
  • дитині, яка не досягла 12-річного віку і яка відсутня в консульстві у момент оформлення паспорта;
  • особі, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я.

На фотокартці має бути зображено 70% обличчя, контури повинні бути чіткими,  фон – білим. Фото повинно бути роздруковане на матовому папері високої якості без дефектів методом класичного мокрого фотодруку (а не методом струменевого друку).


 • Паспорт для виїзду за кордон батьків, опікунів чи інших законних представників – оригінал та одна копія – у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон дітям віком до 16 років або особам, не здатним самостійно пересуватися. Якщо дані батьків/опікунів у їх паспортах відрізняються від даних, зазначених у свідоцтві про народження дитини, додатково подаються документи про зміну персональних даних (видані в іноземній державі документи про зміну персональних даних мають бути завірені штампом «Апостиль» (або легалізовані) та перекладені на українську мову. Підпис перекладача має бути також засвідчений штампом «Апостиль». Якщо переклад зроблений в Україні, підпис перекладача має бути засвідчений українським нотаріусом).
 • Заява-згода матері/батька на оформлення паспорта дитині – заповнюється одним з батьків (який не планує бути присутнім при видачі виготовленого паспорта)  та підписується з проставленням дати у присутності консульського працівника – у випадку оформлення паспорта дитині віком до 16 років. Інший з батьків (який отримуватиме паспорт) підписує заяву-анкету, сформовану консульським працівником. Згода матері/батька на оформлення паспорта дитині подається нотаріально засвідченою, якщо мати/батько відсутній при подачі документів. Згода може бути посвідчена нотаріусом в Україні чи будь-яким нотаріусом на території ФРН. В останньому випадку така згода має бути додатково засвідчена штампом «Apostille». 

Згода від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства. У цьому випадку необхідно надати підтверджуючі документи та їх копії.

Згода другого з батьків також не вимагається, якщо разом із документами, передбаченими для оформлення паспорта, подається один з таких документів (в оригіналі та копії):

 • свідоцтво про смерть другого з батьків (свідоцтво про смерть, видане в іноземній державі, має бути завірене штампом «Апостиль» (або легалізоване) та перекладене на українську мову. Підпис перекладача має бути також засвідчений штампом «Апостиль». Якщо переклад зроблений в Україні, підпис перекладача має бути засвідчений українським нотаріусом);
 • рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;
 • рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;
 • рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
 • документ, що підтверджує розірвання шлюбу з другим з батьків, та актуальна  (видана в межах 3 місяців до дня подання документів) сімейна довідка про реєстрацію місця проживання дитини разом з тим із батьків, який подає заяву-анкету;
 • витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;
 • довідка, видана органом державної виконавчої служби України, про наявність заборгованості другого з батьків зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців.
 • Документ про зміну прізвища, імені чи по батькові – оригінал та одна копія – у разі, якщо відбулась зміна персональних даних. Увага! Видані в іноземній державі документи про зміну персональних даних мають бути завірені штампом «Апостиль» (або легалізовані) та перекладені на українську мову. Підпис перекладача має бути також засвідчений штампом «Апостиль». Якщо переклад зроблений в Україні, підпис перекладача має бути засвідчений українським нотаріусом).
 • Заява про оформлення паспорта у зв’язку з його втратою або викраденням (у довільній формі)  – у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон у зв’язку з втратою.
 • Довідка,видана органами поліції держави, в якій втрачено або викрадено паспорт для виїзду за кордон, що підтверджує факт звернення заявника з приводу його втрати або викрадення – у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон у зв’язку з втратою.
 • Медична довідка – у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон представником на ім’я особи, яка не здатна самостійно пересуватися. Подається разом з перекладом на українську мову.
 • Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, – у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон представником на ім’я особи, яка не здатна самостійно пересуватися – оригінал та одна копія. Документи, що підтверджують повноваження особи як законного представника, подаються засвідченими штампом «Апостиль» та мають бути перекладені на українську мову присяжним перекладачем.

 • Документ, що підтверджує сплату консульського зборувиключно  оригінал, лише у випадку, якщо Ви не плануєте оплачувати консульську послугу ЕС-карткою в терміналі Генконсульства (саме такий спосіб оплати ми рекомендуємо).

 • Підписаний конверт для повідомлення про готовність паспорта, промаркований на 80 центів – у разі бажання заявника отримати поштове повідомлення про надходження паспорта до Генконсульства.


Самостійне відслідковування надходження паспорта можливе на сайті http://passport.mfa.gov.ua/ за кодом, який надається заявнику після подачі документів. Відео-інструкція корситування порталом.


УВАГА! 


У разі пред’явлення повного комплекту документів консульською посадовою особою формується анкета-заява для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру у зв’язку з оформленням паспорта. Роздрукована заява-анкета надається заявнику для перевірки правильності внесених до неї персональних даних.

Після перевірки заявник власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети персональних даних особи, на ім’я якої здійснюється оформлення паспорта.

Неповний комплект документів не може бути прийнятий до розгляду, водночас заявник має право повторно звернутися до Генконсульства після підготовки необхідних документів.

Оригінали документів повертаються заявнику після прийняття заяви-анкети до розгляду. До заяви-анкети додаються копії відповідних документів (подаються заявником разом з оригіналами).


Рішення про оформлення та видачу особі паспорта для виїзду за кордон приймається ЗДУ на підставі даних, отриманих з бази даних Реєстру.

Відомості (персональні дані), внесені до заяви-анкети, зберігаються в електронному вигляді в базі даних Реєстру.

Ідентифікація осіб, які звернулись із заявою про оформлення паспорта і стосовно яких відсутня інформація в базі даних Реєстру, здійснюється відповідно до наявних картотек консульського обліку.

Якщо в особи, яка не перебуває на консульському обліку, відсутні документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, дипустанова вживає заходів з метою встановлення особи та перевірки належності її до громадянства України.

У разі виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (крім закінчення строку дії паспорта), особа зобов’язана подати зазначені документи протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).

У разі виникнення на території України в особи, яка постійно проживає за кордоном, обставин (подій), у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну, оформлення та видача паспорта здійснюється територіальним органом або територіальним підрозділом Державної міграційної служби України.


Транслітерація

 

У паспорті для виїзду за кордон прізвище та ім’я особи зазначається українською мовою та через скісну риску – латинськими літерами відповідно до правил транслітерації, що регламентуються Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 55 (зі змінами).

Перевірити транслітерацію можливо за допомогою сервісу «Перевірка транслітерації».

На письмове прохання особи внесення прізвища та імені латинськими літерами може бути виконано відповідно до його написання у раніше виданих документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, виданих компетентними органами України, або в документах, що підтверджують факт народження, зміну імені (у тому числі у разі укладання або розірвання шлюбу), виданих компетентними органами іноземної держави та легалізованих/апостилізованих в установленому порядку.

У паспорті громадянина України для виїзду за кордон написання прізвища особи латинськими літерами може бути виконано відповідно до написання прізвища її дитини/батьків (або одного з них)/другого з подружжя у раніше виданих їм паспортах (у т.ч. паспортах для виїзду за кордон, виданих іноземними державами, якщо дитина/батьки/другий з подружжя є іноземцями).

Зміна транслітерації здійснюється на основі письмової заяви (бланк заяви) особи із долученням: раніше виданих документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, виданих компетентними органами України; документів, що підтверджують факт народження, зміну імені (у тому числі у разі укладання або розірвання шлюбу), виданих компетентними органами іноземної держави та легалізованих/апостилізованих  в установленому порядку, разом з перекладом, посвідченим нотаріально; паспорта дитини/батьків (або одного з них)/другого з подружжя та документа про народження/про укладення шлюбу (у разі видачі таких документів іноземною державою - легалізованих/апостилізованих разом з перекладом, посвідченим нотаріально).


Експрес-доставка паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Відповідно до пункту 71 Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого постановою КМУ від 07.05.2014 №152, персоналізовані бланки паспортів для виїзду за кордон за письмовою заявою та за рахунок коштів заявника можуть бути надіслані Міністерством закордонних справ України до закордонних дипломатичних установ міжнародним експрес-відправленням.

Для замовлення експрес-доставки виготовленого паспорта потрібно:

 • перейти на сайт за лінком: https://dhlportal.com.ua/;
 • заповнити всі поля у платіжному вікні ( країна – Німеччина; назва посольства/консульства - Генеральне консульство України в Мюнхені; вхідний номер заявки - номер ідентифікатора сесії з шести цифр, виданий консульською посадовою особою для відслідковування статусу паспорта; прізвище, ім’я та по батькові власника паспорту, E-mail) та сплатити послугу;
 • заповнену та підписану заяву (бланк заяви) надіслати на електронну адресу Генерального консульства gc_dem@mfa.gov.ua разом з квитанцією про сплату за послуги DHL Express Україна.

Видача паспорта

Для одержання нового паспорта після отримання повідомлення про його доставку до Генконсульства або наявності відповідної позначки про доставку до Мюнхена в електронній системі http://passport.mfa.gov.ua/ треба зарезервувати час прийому онлайн ЗАПИС НА ПРИЙОМ та прибути до установи у зарезервовані дату та час.

Видача заявникові паспорта для виїзду за кордон здійснюється тим уповноваженим суб’єктом, який прийняв документи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон.

У разі оформлення заяви-анкети в закордонній дипломатичній установі паспорт видається у строк до трьох місяців.

Для отримання паспорта для виїзду за кордон, оформленого на ім’я особи, заявник (особисто) подає документ, що посвідчує особу. Присутність дитини, на ім’я якої оформлено паспорт для виїзду за кордон та яка досягла 12-річного віку, є обов’язковою.

Для отримання нового паспорта заявник здає паспорт, який подавався для обміну.

Паспорт для виїзду за кордон, оформлений на ім’я особи, яка не досягла 12-річного віку, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку.

Паспорт для виїзду за кордон, оформлений особі у віці від 12 до 16 років, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку, за умови присутності особи, на ім’я якої оформлено паспорт для виїзду за кордон.

Посвідчені німецькими нотаріусами довіреності повинні бути засвідчені штампом «Апостиль» та перекладені на українську мову присяжним перекладачем.

Під час видачі паспорта проводиться процедура верифікації. Заявником проводиться візуальна перевірка персональних даних, внесених до паспорта.

При видачі паспорта до заяви-анкети вноситься підпис заявника із зазначенням дати отримання паспорта.

Якщо заявник не отримав оформлений паспорт для виїзду за кордон протягом шести місяців з дня його оформлення, працівник закордонної дипломатичної установи письмово повідомляє заявнику та попереджає про знищення паспорта в разі його неотримання протягом року з дня його надходження. У разі неотримання протягом року паспорт для виїзду за кордон знищується.

Строк зберігання неотриманого паспорта для виїзду за кордон може бути продовжено за письмовим зверненням особи (бланк заяви) із зазначенням кінцевого строку зберігання.

Консульський збір

За оформлення паспорта для виїзду за кордон (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін справляється консульський збір відповідно до тарифів консульського збору.

Загальна вартість паспорта для дітей віком до 16 років становить 37 євро, для дорослих (віком від 16 років) – 120 євро.

Для сплати консульського збору рекомендуємо скористатися можливістю оплати німецькою дебетною карткою (EC-Karte, Girocard) безпосередньо в Генконсульстві під час отримання послуги.

Сплата консульського збору також можлива шляхом банківського переказу на рахунок Генконсульства:

IBAN DE41700202700659507544 BIC HYVEDEMMXXX bei HypoVereinsbank München

Призначення платежу: прізвище, імʼя отримувача послуги та назва консульської дії.

У разі сплати банківським переказом на момент отримання консульської послуги гроші мають бути зараховані на рахунок Генконсульства (здійснюйте платіж заздалегідь).

У разі сплати банківським переказом до пакету документів слід додати платіжний документ.

Готівка та кредитні картки до оплати не приймаються!

  


Відмова у видачі паспорта

Закордонна дипломатична установа має право відмовити заявнику в оформленні або  видачі паспорта, якщо:

1. Особа не є громадянином України.

2. Стосовно видачі паспорта для виїзду за кордон звернулася особа, яка не досягла 16-річного віку, або її законні представники/уповноважена особа, які не мають документального підтвердження повноважень на отримання паспорта для виїзду за кордон.

3. Особа вже отримала два паспорти для виїзду за кордон, які є дійсними на день звернення.

4. Заявник подав не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта для виїзду за кордон.

5. Дані, отримані з відомчих інформаційних систем, баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують інформацію, надану заявником.

У рішенні про відмову в оформленні або видачі паспорта для виїзду за кордон зазначаються підстави відмови.

Заявник має право повторно звернутися до закордонної дипломатичної установи в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими йому було відмовлено в оформленні чи видачі паспорта для виїзду за кордон.

Повернення державі, знищення або тимчасове затримання паспорта 

Особа, яка проживає за кордоном та стосовно якої громадянство України припинено відповідно до Закону України“Про громадянство України”, або її законний представник зобов’язані у порядку, встановленому законодавством про громадянство України, повернути паспорт для виїзду за кордон закордонній дипломатичній установі.

У разі смерті особи, яка постійно проживала або тимчасово перебувала за кордоном, паспорт для виїзду за кордон повертається закордонній дипломатичній установі.

Про втрату або викрадення за кордоном паспорта для виїзду за кордон заявник зобов’язаний особисто повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі.

Якщо заявник, який постійно проживає або тимчасового перебуває за кордоном та який повідомив про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон та подав заяву-анкету на оформлення нового паспорта для виїзду за кордон, знайшов його, він зобов’язаний протягом доби здати знайдений паспорт для виїзду за кордон для знищення найближчій закордонній дипломатичній установі.

Забороняється вилучення в особи паспорта для виїзду за кордон, крім випадків, передбачених законом, зокрема, забороняється взяття паспорта для виїзду за кордон у заставу.

Паспорт для виїзду за кордон може бути вилучено (у тому числі тимчасово) працівником закордонної дипломатичної установи у разі його використання з метою вчинення злочину на території України чи за кордоном, підроблення, проведення службової перевірки щодо оформлення з порушеннями вимог законодавства або в інших випадках, передбачених законодавством.

Паспорт для виїзду за кордон визнається недійсним, вилучається, анулюється та знищується у разі:

1) коли він підлягає обміну у зв’язку із зміною інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон;

2) закінчення строку його дії або прийняття рішення про його обмін до закінчення строку його дії;

3) виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;

4) непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого використання;

5) припинення особою громадянства України;

6) коли паспорт заявлений як втрачений або викрадений;

7) смерті особи, якій було видано такий паспорт;

8) оформлення паспорта з порушенням вимог законодавства;

9) неотримання заявником паспорта протягом року.

У разі подання заявником для оформлення паспорта для виїзду за кордон у зв’язку з його втратою або викраденням такий паспорт визнається недійсним з дня подання заяви-анкети.

Про визнання паспорта для виїзду за кордон недійсним закордонна дипломатична установа в установленому законодавством порядку протягом однієї доби інформує Адміністрацію Держприкордонслужби, Робочий апарат Українського бюро Інтерполу Національної поліції України.

Недійсні паспорти для виїзду за кордон анулюються працівником закордонної дипломатичної установи шляхом пробиття не менш як двох отворів у машинозчитуваній зоні, після чого дані вносяться до відомчих інформаційних систем.

За письмовою заявою заявника (бланк заяви) анульований паспорт для виїзду за кордон повертається йому працівником закордонної дипломатичної установи, якщо в ньому проставлені одна чи декілька віз або якщо такий паспорт є підставою для отримання/продовження дозвільних документів на проживання в іноземній державі.

Дані, що містяться у безконтактному електронному носії

До безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт, що відповідає вимогам нормативних документів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації в Україні, вноситься:

1) інформація, що міститься на сторінці даних паспорта для виїзду за кордон;

2) біометричні дані, параметри особи (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи, відцифровані відбитки пальців рук).

Інформація вноситься до безконтактного електронного носія відповідно до рекомендацій (IКAO) Doc 9303.


Клопотання щодо оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон  поштою до розгляду не приймаються.

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux