Генеральне консульство України в Мюнхені

Київ 10:49

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон закордонними дипломатичними установами

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (далі – паспорт для виїзду за кордон) регулюється такими нормативно-правовими актами:

1. Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особи чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 року зі змінами

2. Закон України «Про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян України» від 21 січня 1994 року зі змінами

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 року № 152 зі змінами «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучення»

Відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (далі – Порядок), затвердженого постановою КМУ від 07.05.2014 №152, закордонною дипломатичною установою здійснюється оформлення, видача та обмін паспорта для виїзду за кордон (у тому числі отримання відцифрованих відбитків пальців рук) громадянам, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном.

З 01.10.2016 року при оформленні/обміні паспорта громадянина України для виїзду за кордон обов'язково подаються відцифровані відбитки пальців рук. Відмова від внесення біометричної інформації до електронного носія законом більше не передбачена. 

Паспорт для виїзду за кордон оформляється закордонною дипломатичною установою із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру.

Єдиний державний демографічний реєстр (далі – Реєстр) – це електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, захисту, обробки, використання і поширення інформації про особу та про документи, що оформлюються із застосуванням засобів Реєстру.

Під час опрацювання клопотань про оформлення паспорта для виїзду за кордон закордонна дипломатична установа вносить інформацію до Реєстру з використанням відомчої інформаційної системи Міністерства закордонних справ України.

Оформлення та обмін паспорта 

Особам, які досягли 16-річного віку, паспорт оформляється на 10 років.

Особам, які не досягли 16-річного віку, паспорт оформляється на 4 роки.

Для оформлення паспорта до закордонної дипломатичної установи України заявником подається:

1. Паспорт громадянина України (для особи, яка досягла 14-річного віку) або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон; тимчасове посвідчення громадянина України; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу, ст.5 Закону України „Про громадянство України”) - оригінал та одна копія сторінок з відмітками.

Підтвердженням громадянства неповнолітньої особи, яка народилася за кордоном, може слугувати довідка про реєстрацію особи громадянином України(необхідно подати окремий пакет документів).

2. Свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави (може не подаватися особою старше 16 років у разі, якщо подається паспорт громадянина України (так званий «внутрішній паспорт») - оригінал та одна копія.

3. Документ, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном (Aufenhalstitel. Якщо в Aufenhalstitel не зазначено адресу реєстрації в Німеччині, додатково подається Meldebescheinigung) - оригінал та одна копія.

4. Документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, ˗ у разі подання документів законним представником, крім випадків, коли законними представниками є батьки - оригінал та одна копія.

5. Відповідний документ, що підтверджує сплату консульського збору - виключно оригінал, лише у випадку, якщо Ви не плануєте оплачувати консульську послугу ЕС-карткою в терміналі Генконсульства (саме такий спосіб оплати ми рекомендуємо).

6. У разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 12-річного віку, або яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охорони здоров’я, оформленим в установленому порядку та перекладеним на українську мову присяжним перекладачем, ˗ може бути подано одну кольорову фотокартку розміром 10 на 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування (Детальні вимоги до фотокарток ).

7. Підписаний конверт для повідомлення про готовність паспорта, промаркований на 80 центів – у разі бажання заявника отримати повідомлення про готовність паспорта поштою.  

 

УВАГА! Фотографування громадян, які досягли 12-річного віку, здійснюється виключно безпосередньо у приміщенні ГКУ в Мюнхені, додаткова плата при цьому не стягується. 

УВАГА! Видані компетентними органами іноземної держави документи про реєстрацію актів цивільного стану (народження, шлюб, розлучення, зміну імені тощо), документи, що підтверджують повноваження особи як законного представника, подаються легалізованими/ засвідченими штампом «Апостиль» та мають бути перекладені на українську мову присяжним перекладачем .

Після пред’явлення повного комплекту документів консульською посадовою особою формується заява-анкета   для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру у зв’язку з оформленням паспорта. Роздрукована заява-анкета надається заявнику для перевірки правильності внесених до неї персональних даних.

Після перевірки заявник власним підписом підтверджує правильність внесених до заяви-анкети персональних даних особи, на ім’я якої здійснюється оформлення паспорта.

Оригінали документів повертаються заявнику після прийняття заяви-анкети до розгляду. До заяви-анкети додаються копії відповідних документів (подаються заявником разом з оригіналами).

Рішення про оформлення та видачу особі паспорта для виїзду за кордон приймається ЗДУ на підставі даних, отриманих з бази даних Реєстру.

Відомості (персональні дані), внесені до заяви-анкети, зберігаються в електронному вигляді в базі даних Реєстру.

Ідентифікація осіб, які звернулись із заявою про оформлення паспорта і стосовно яких відсутня інформація в базі даних Реєстру, здійснюється відповідно до наявних картотек консульського обліку.

Якщо в особи, яка не перебуває на консульському обліку, відсутні документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, дипустанова вживає заходів з метою встановлення особи та перевірки належності її до громадянства України.

Обмін паспорта здійснюється в порядку, встановленому для його оформлення, у разі:

- зміни інформації, внесеної до паспорта, наприклад, переміни прізвища громадянином України, який постійно проживає за кордоном.

Для осіб, які тимчасово перебувають за кордоном, лише у тому випадку, коли до внутрішнього паспорта внесено такі зміни;

- закінчення строку дії паспорта;

- відсутність вільних сторінок у паспорті;

- непридатності паспорта для подальшого використання;

- виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта.

При цьому, крім документів, передбачених для оформлення паспорта, заявник подає:

1) паспорт, що підлягає обміну (за виключенням його втрати/викрадення) - оригінал та одна копія сторінки з персональними даними, сторінки зі штампом «Постійне проживання. Німеччина» та сторінки з консульським обліком (за наявності таких відміток у паспорті);

2) документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (у разі потреби).

У разі зміни прізвища особи, що тимчасово проживає за кордоном, обов’язково подається внутрішній паспорт вже зі зміненим прізвищем та його копія.

У разі виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (крім закінчення строку дії паспорта), особа зобов’язана подати зазначені документи протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).

У разі виникнення на території України в особи, яка постійно проживає за кордоном, обставин (подій), у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну, оформлення та видача паспорта здійснюється територіальним органом або територіальним підрозділом Державної міграційної служби України.

Особливості оформлення паспорта для виїзду за кордону разі втрати або викрадення

Про втрату або викрадення за кордоном паспорта для виїзду за кордон громадянин України зобов’язаний особисто повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі.

Особа, яка заявила про втрату або викрадення паспорта, має право звернутися до закордонної дипломатичної установи України з клопотанням про оформлення нового паспорта для виїзду за кордон (слід враховувати, що термін оформлення паспорта в дипустановах України за кордоном може складати до трьох місяців).

Для оформлення паспорта замість втраченого або викраденого заявник, додатково до документів, передбачених для оформлення або обміну паспорта, подає:

1. Заяву про оформлення паспорта у зв’язку з його втратою або викраденням (у довільній формі) ;

2. Документ (протокол, довідку тощо), виданий компетентними органами держави, в якій втрачено або викрадено паспорт для виїзду за кордон, що підтверджує факт звернення заявника з приводу його втрати або викрадення.

Рішення про оформлення паспорта для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого приймається за результатами ідентифікації особи та встановлення її належності до громадянства України. У разі, якщо заявником не подано паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, та якщо вона не перебуває на консульському обліку, дипустанова вживає заходів з метою встановлення особи та перевірки належності її до громадянства України.

Якщо громадянин, який повідомив про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон та подав заяву-анкету на оформлення нового паспорта для виїзду за кордон, знайшов його, він зобов’язаний протягом доби здати знайдений паспорт для виїзду за кордон для знищення найближчій закордонній дипломатичній установі, у разі постійного проживання або тимчасового перебування за кордоном.

У разі втрати або викрадення під час перебування в Україні паспорта для виїзду за кордон у особи, яка постійно проживає за кордоном, оформлення та видача їй паспорта здійснюється територіальним органом або територіальним підрозділом Державної міграційної служби України.

Особливості оформлення паспорта громадянам, які не досягли 16-річного віку

Особам, які не досягли 16-річного віку, паспорт оформляється на 4 роки на підставі заяви-анкети одного з батьків (якщо батьки не перебувають у шлюбі – на підставі заяви-анкети того з батьків, з ким проживає дитина) або інших законних представників. Інший з батьків подає окрему заяву про оформлення паспорта дитині та паспорт громадянина України для виїзду за кордон і його копію. У разі відсутності другого з батьків така заява подається до ЗДУ нотаріально засвідченою. Заява може бути посвідчена нотаріусом в Україні чи будь-яким нотаріусом на території ФРН. В останньому випадку така заява має бути додатково засвідчена штампом «Apostille». Заява від другого з батьків не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства (необхідно надати підтверджуючі документи та їх копії).

При цьому, разом із документами, передбаченими для оформлення паспорта , подається (в оригіналі та копії):

 свідоцтво про смерть другого з батьків;

 рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

 рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

 рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

 документ, що підтверджує розірвання шлюбу з другим з батьків та реєстрацію місця проживання дитини разом з тим із батьків, який подає заяву-анкету;

 витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України.

У разі якщо мати або батько після народження дитини змінили прізвище, додатково подаються (в оригіналі та копії) документи, що підтверджють цей факт (свідоцтво про шлюб, про розлучення, про зміну прізвища тощо).

Внесення даних про дітей до паспортів батьків не передбачено. Кожній дитині –громадянину України оформлюється окремий паспорт.

Присутність дитини у Генконсульстві під час подання документів на оформлення їй паспорта вимагається з 12-річного віку.

За умови відсутності у дитини статусу постійно проживаючої за кордоном (ПМП), починаючи з 14-річного віку, обов’язковим є надання документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, паспорт громадянина України («внутрішній паспорт»), проїзний документ дитини тощо) виданий на її ім’я.

Рекомендується зробити одну кольорову фотокартку дитини розміром 10 х 15 см (Детальні вимоги до фотокарток )

Доставка паспорта

Бланки паспортів для виїзду за кордон, персоналізовані Державним центром персоналізації документів державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів”,  надсилаються до Міністерства закордонних справ України, яке доставляє їх до дипустанов дипломатичною або командирською поштою.

Видача паспорта

Для одержання нового паспорта після отримання повідомлнення про його доставку до Генконсульства або наявності відповідної позначки про доставку до Мюнхена в електронній системі http://passport.mfa.gov.ua/ треба зарезервувати час прийому онлайн https://munich.mfa.gov.ua/ua/documents/appointment та прибути до установи у зарезервовані дату та час.

Видача заявникові паспорта для виїзду за кордон здійснюється тим уповноваженим суб’єктом, який прийняв документи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта для виїзду за кордон.

У разі оформлення заяви-анкети в закордонній дипломатичній установі паспорт видається у строк до трьох місяців.

Для отримання паспорта для виїзду за кордон, оформленого на ім’я особи, заявник (особисто) подає документ, що посвідчує особу. Присутність дитини, на ім’я якої оформлено паспорт для виїзду за кордон та яка досягла 12-річного віку, є обов’язвою.

Для отримання нового паспорта заявник здає паспорт, який подавався для обміну.

Паспорт для виїзду за кордон, оформлений на ім’я особи, яка не досягла 12-річного віку, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку.

Паспорт для виїзду за кордон, оформлений особі у віці від 12 до 16 років, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку, за умови присутності особи, на ім’я якої оформлено паспорт для виїзду за кордон.

Посвідчені німецькими нотаріусами довіреності повинні бути засвідчені штампом «Апостиль» та перекладені на українську мову присяжним перекладачем.

Під час видачі паспорта проводиться процедура верифікації. Заявником проводиться візуальна перевірка персональних даних, внесених до паспорта.

При видачі паспорта до заяви-анкети вноситься підпис заявника із зазначенням дати отримання паспорта.

Якщо заявник не отримав оформлений паспорт для виїзду за кордон протягом шести місяців з дня його оформлення, працівник закордонної дипломатичної установи письмово повідомляє заявнику та попереджає про знищення паспорта в разі його неотримання протягом року з дня його надходження. У разі неотримання протягом року паспорт для виїзду за кордон знищується.

Строк зберігання неотриманого паспорта для виїзду за кордон може бути продовжено за письмовим зверненням особи із зазначенням кінцевого строку зберігання.

Консульський збір

За оформлення паспорта для виїзду за кордон (у тому числі замість втраченого або викраденого), його обмін справляється консульський збір відповідно до Тарифів консульського збору, що справляються за вчинення консульських дій Генеральним консульством України в Мюнхені.

За обмін/оформлення паспорта справляється консульський збір у розмірі 120 євро.

УВАГА! У кожному випадку до суми консульського збору ВЖЕ включено 37 євро за автоматизовану обробку даних.

За оформлення паспорта дитині, яка не досягла 16 років, стягується лише збір за автоматизовану обробку даних (37 євро).

У разі подання заявником неповного комплекту документів, клопотання про оформлення паспорта до розгляду не приймається.

Документи, що підтверджують здійснення встановлених платежів (із зазначенням реквізитів банківського рахунку Генконсульства ), додаються до заяви-анкети.

Консульський збір можливо сплатити у приміщені ГКУ в Мюнхені ЕС-карткою (дебетною карткою).

Відмова у видачі паспорта

Закордонна дипломатична установа має право відмовити заявнику в оформленні або  видачі паспорта, якщо:

1. Особа не є громадянином України.

2. Стосовно видачі паспорта для виїзду за кордон звернулася особа, яка не досягла 16-річного віку, або її законні представники/уповноважена особа, які не мають документального підтвердження повноважень на отримання паспорта для виїзду за кордон.

3. Особа вже отримала два паспорти для виїзду за кордон, які є дійсними на день звернення.

4. Заявник подав не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта для виїзду за кордон.

5. Дані, отримані з відомчих інформаційних систем, баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують інформацію, надану заявником.

У рішенні про відмову в оформленні або видачі паспорта для виїзду за кордон зазначаються підстави відмови.

Заявник має право повторно звернутися до закордонної дипломатичної установи в разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими йому було відмовлено в оформленні чи видачі паспорта для виїзду за кордон.

Повернення державі, знищення або тимчасове затримання паспорта

Особа, яка проживає за кордоном та стосовно якої громадянство України припинено відповідно до Закону України“Про громадянство України”, або її законний представник зобов’язані у порядку, встановленому законодавством про громадянство України, повернути паспорт для виїзду за кордон закордонній дипломатичній установі.

У разі смерті особи, яка постійно проживала або тимчасово перебувала за кордоном, паспорт для виїзду за кордон повертається закордонній дипломатичній установі.

Про втрату або викрадення за кордоном паспорта для виїзду за кордон заявник зобов’язаний особисто повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій закордонній дипломатичній установі.

Якщо заявник, який постійно проживає або тимчасового перебуває за кордоном та який повідомив про втрату або викрадення паспорта для виїзду за кордон та подав заяву-анкету на оформлення нового паспорта для виїзду за кордон, знайшов його, він зобов’язаний протягом доби здати знайдений паспорт для виїзду за кордон для знищення найближчій закордонній дипломатичній установі.

Забороняється вилучення в особи паспорта для виїзду за кордон, крім випадків, передбачених законом, зокрема, забороняється взяття паспорта для виїзду за кордон у заставу.

Паспорт для виїзду за кордон може бути вилучено (у тому числі тимчасово) працівником закордонної дипломатичної установи у разі його використання з метою вчинення злочину на території України чи за кордоном, підроблення, проведення службової перевірки щодо оформлення з порушеннями вимог законодавства або в інших випадках, передбачених законодавством.

Паспорт для виїзду за кордон визнається недійсним, вилучається, анулюється та знищується у разі:

1) коли він підлягає обміну у зв’язку із зміною інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон;

2) закінчення строку його дії або прийняття рішення про його обмін до закінчення строку його дії;

3) виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;

4) непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого використання;

5) припинення особою громадянства України;

6) коли паспорт заявлений як втрачений або викрадений;

7) смерті особи, якій було видано такий паспорт;

8) оформлення паспорта з порушенням вимог законодавства;

9) неотримання заявником паспорта протягом року.

У разі подання заявником для оформлення паспорта для виїзду за кордон у зв’язку з його втратою або викраденням такий паспорт визнається недійсним з дня подання заяви-анкети.

Про визнання паспорта для виїзду за кордон недійсним закордонна дипломатична установа в установленому законодавством порядку протягом однієї доби інформує Адміністрацію Держприкордонслужби, Робочий апарат Українського бюро Інтерполу Національної поліції України.

Недійсні паспорти для виїзду за кордон анулюються працівником закордонної дипломатичної установи шляхом пробиття не менш як двох отворів у машинозчитуваній зоні, після чого дані вносяться до відомчих інформаційних систем.

За письмовою заявою заявника анульований паспорт для виїзду за кордон повертається йому працівником закордонної дипломатичної установи, якщо в ньому проставлені одна чи декілька віз або якщо такий паспорт є підставою для отримання/продовження дозвільних документів на проживання в іноземній державі.

Дані, що містяться у безконтактному електронному носії

До безконтактного електронного носія, який імплантовано у паспорт, що відповідає вимогам нормативних документів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації в Україні, вноситься:

1) інформація, що міститься на сторінці даних паспорта для виїзду за кордон;

2) біометричні дані, параметри особи (відцифрований образ обличчя особи, відцифрований підпис особи, відцифровані відбитки пальців рук).

Інформація вноситься до безконтактного електронного носія відповідно до рекомендацій (IКAO) Doc 9303.

Клопотання щодо оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон  поштою до розгляду не приймаються.

 


Генеральне консульство України в Гамбурзі (Федеративна Республіка Німеччина)
Керівник: Тарасюк Оксана Борисівна
Генеральний консул України в Гамбурзі
Адреса: Mundsburger Damm 1, 22087 Hamburg. Переглянути на мапі
Телефон: (+49 40) 22949810, (+49 152) 190 77 502 (ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+49 40) 22949813
Ел. пошта: gc_deg@mfa.gov.ua
Веб-сайт: https://hamburg.mfa.gov.ua
Графік роботи:
 

З понеділка по четвер: 08.45-18.00

п'ятниця: 08.45-16.45

Обідня перерва: 13.00-14.00

Вихідні дні: субота, неділя

Прийом громадян: 

Понеділок, середа, п’ятниця: 9:00—12:45

Вівторок: 14:00 – 17:45 

Четвер: прийом за попереднім записом громадян, які мають вади фізичного здоров’я, та прийом громадян з питань реєстрації актів цивільного стану; проведення виїзних консульських обслуговувань, відвідання арештованих і хворих громадян України

Вихідні - субота, неділя

Прийом громадян, які потрапили у скрутне становище (ДТП, втрата документів тощо), ведеться і у позаприйомні години.

Надання інформації з консульських питань по телефону:

 

Телефон                                   питання

 

040229498-10                          паспортні питання, консульський облік,

                                                  оформлення постійного місця проживання  

                                                  у ФРН

                                                  пн, ср, чт., пт. – 3 14.00 до 15.00,

                                                  вівт – з 10.00 до 11.00

 

 040229498-10                         питання виходу з громадянства, нотаріату

                                                  оформлення віз для в’їзду в Україну

                                                  пн., ср., чт, пт – з 15.00 до 16.00

                                                  вівт – з 11.00 до 12.00

 

 

 040229498-10                         питання нотаріату, свідоцтв на повернення

                                                  в Україну, поховання громадян України

                                                  вівт, четв. – з 09.00 до 10.00

 

 

У разі, якщо Вам не вдалося з’єднатися із консульським співробітником телефоном, рекомендуємо надіслати електронного листа на адресу Генерального консульства України в Гамбурзі: gc_deg@mfa.gov.ua.

Пропонуємо також уважно ознайомитися з інформацією у розділі «Найчастіші запитання (FAQ)»

Важливо!!!

При написанні електронних звернень (листів) просимо зазначати прізвище, ім’я та номер телефону (анонімні звернення не опрацьовуються).

Межі консульського округу:

Федеральні землі:

   Шлезвіг-Гольштейн,

Гамбург,

   Бремен,

  Нижня Саксонія.

                    

 

Примітки:

У разі сплати консульського збору шляхом передоплати на рахунок Генконсульства (реквізити див.нижче), до комплекту документів подається завірена банківською установою квитанція (із зазначенням реквізитів банківського рахунку Генконсульства та обов’язково прізвища та імені платника/власника рахунку) про сплату консульського збору на рахунок Генконсульства.

Увага! В приміщенні ГКУ в Гамбурзі консульський збір можна сплатити Вашою банківською EC-карткою. 

Готівка та кредитні картки до сплати не приймаються.

Банківські реквізити:

Generalkonsulat der Ukraine in Hamburg

IBAN: DE 33 200 40000 067 888 55 00

BIC: COBADEFFXXX

Commerzbank AG Hamburg

Генконсульство у соціальних мережах:
 


Генеральне консульство України в Мюнхені (Федеративна Республіка Німеччина)
Керівник: Ярмілко Юрій Анатолійович
Генеральний консул України в Мюнхені
Адреса: Lessingstrasse, 14, 80336 München. Переглянути на мапі
Телефон: (+49) 89 55 27 37 18 (Канцелярія), (+49) 89 55 27 37 24 (в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+49) 89 55 27 37 55
Ел. пошта: gc_dem@mfa.gov.ua
Веб-сайт: https://munich.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян (виключно за попереднім записом https://goo.gl/qPm77N ): 

Понеділок, середа, п’ятниця: 9:00—12:45

Вівторок: 14:00 – 17:45 

Четвер: прийом за попереднім записом громадян, які мають вади фізичного здоров’я, та прийом громадян з питань реєстрації актів цивільного стану; проведення виїзних консульських обслуговувань, відвідання арештованих і хворих громадян України

Вихідні - субота, неділя.

Надання консультацій з консульських питань по телефону:

     Телефон                         Питання

08955273716

питання нотаріату та візреєстрація актів цивільного стану

Пн, Ср, Чт, Пт – з 16.00 до 17.00;

Вт – з 10.00 до 11.00

08955273717

питання громадянстваоформлення постійного місця проживання за кордоном 

Пн, Ср, Чт, Пт – з 16.00 до 17.00;

Вт – з 10.00 до 11.00

08955273719

питання оформлення посвідчення особи на повернення в Україну та реадмісія осіб

 

Пн, Ср, Чт, Пт – з 16.00 до 17.00;

Вт – з 10.00 до 11.00

08955273724

питання оформлення посвідчення особи на повернення в Україну, консульський облік громадян

Пн, Ср, Чт, Пт – з 16.00 до 17.00;

Вт – з 10.00 до 11.00

08955273725

паспортні питання та включення до Державного реєстру виборців

Пн, Ср, Чт, Пт – з 16.00 до 17.00;

Вт – з 10.00 до 11.00

У разі, якщо Вам не вдалося з’єднатися за телефоном, рекомендуємо надіслати електронного листа на адресу Генерального консульства України в Мюнхені: gc_dem@mfa.gov.ua

Пропонуємо також уважно ознайомитися з інформацією у розділі «Найчастіші запитання (FAQ)»

ВКРАЙ ВАЖЛИВО!!!

Генеральним консульством України в Мюнхені не опрацьовуватимуться телефонні дзвінки з прихованих (утаємничених) номерів телефонів та анонімні телефонні дзвінки.

При написанні електронних звернень (листів) прохання зазначати прізвище, ім’я та номер телефону (анонімні електронні звернення не опрацьовуються).   

 

Межі консульського округу:
Федеральні землі:
Баварія, Баден-Вюртемберг
Примітки:

Сплата консульського збору:

Передоплата / Vorkasse На місці / POS-Terminal *
IBAN DE41700202700659507544
BIC HYVEDEMMXXX
bei HypoVereinsbank München

 

*приймаються тільки дебетні картки;
  готівка та кредитні картки не приймаються

Генконсульство у соціальних мережах:

   


Генеральне консульство України у Дюссельдорфі
Керівник: Єгоров Владислав Євгенович
Генеральний консул України у Дюссельдорфі
Адреса: Immermannstraße 50, 40210 Düsseldorf. Переглянути на мапі
Телефон: (+49 211) 93 65 42 11; (+49 176 2727 6043 - ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+49 211) 93 65 42 29
Ел. пошта: emb_de2@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян: Пн, Ср, Пт – з 09.00 до 12.45; 

                               Вт – з 14.00 до 17.45

Консультації за телефонами:

0211 93 65 42 11 Канцелярія  
0211 93 65 42 19 Загальні питання щодо роботи установи Пн – Пт з 09.00 до 13.00
0211 93 65 42 18 Консультація: паспортні та візові питання, консульський облік громадян Пн, Ср, Чт, Пт– з 16.00 до 17.00;Вт – з 10.00 до 11.00
0211 93 65 42 17 Консультація: питання виходу з громадянства України, питання визначення належності до громадянства України, набуття громадянства України за народженням Пн, Ср, Чт, Пт– з 16.00 до 17.00;Вт – з 10.00 до 11.00
0211 93 65 42 16 Консультація: питання ПМП, нотаріату, довідки про шлюбну правоспроможність, витребування документів, питання, пов'язані зі смертю громадян, питання РАЦС Пн, Ср, Чт, Пт– з 16.00 до 17.00;Вт – з 10.00 до 11.00

Четвер – за попереднім записом (+49 211 93 65 42 11): прийом громадян, які мають вади фізичного здоров’я, та прийом громадян з питань реєстрації актів цивільного стану; проведення виїзних консульських обслуговувань, відвідання арештованих і хворих громадян України.

Вихідні дні: субота, неділя

Межі консульського округу:
Федеральні землі:
Північний Рейн-Вестфалія
Примітки:

Реквізити для сплати консульського збору:

Generalkonsulat der Ukraine in Düsseldorf
IBAN: DE07 1004 0000 0260 9261 01
BIC: COBADEFFXXX
bei: Commerzbank, Filial Berlin 1

Генконсульство у соціальних мережах:


Генеральне консульство України у Франкфурті-на-Майні (Федеративна Республіка Німеччина)
Керівник: Польова Алла Валентинівна
Генеральний консул України у Франкфурті-на-Майні
Адреса: 60313, Frankfurt am Main, Vilbeler Strasse 29. Переглянути на мапі
Телефон: (+49 69) 29720920; (+49 176 23228951 +Viber - ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+49 69) 29720929
Ел. пошта: gc_def@mfa.gov.ua
Веб-сайт: https://frankfurt.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Години прийому: Пн, Ср, Пт - з 9:00 до 12:45,

                                       Вт - з 14:00 до17:45.

Четвер: прийом за попереднім погодженням громадян певних категорій (інваліди, тяжкохворі), а також прийом громадян з питань реєстрації актів цивільного стану; проведення виїзних консульських обслуговувань, відвідання арештованих і хворих громадян України

З 1 липня 2016 року прийом відбувається за онлайн-реєстрацією.

Зареєструватися на прийом: Termin vereinbaren

Вихідні дні  - субота, неділя (а також святкові та неробочі дні).

Прийом громадян, які подорожують у Німеччині та потрапили у скрутне становище (ДТП, втрата документів тощо), ведеться і у позаприйомні години.

Зміни у графіку прийому дивіться у розділах Анонси або Оголошення

Надання консультацій по телефону (для земель Гессен, Рейнланд-Пфальц та Саар; крім вихідних та святкових днів, відповідно до графіку):

+49(69) 29 72 090: Пн - 15.00-16.00,
                             Вт - 09.00-10.30,
                             Ср - 15.00-16.30,
                             Чт- 09.00-10.30, 15.00-16.00
                             Пт - 15.00-16.00

Не вдалося зателефонувати? Напишіть нам на електронну пошту gc_def@mfa.gov.ua або надішліть повідомлення у чат Messenger сторінки Генконсульства у соціальній мережі Facebook: . Також просимо перед зверненням до установи ознайомитися з відповідями консульських посадових осіб  на найчастіші запитання (FAQ).

Увага! Третьої середи кожного місяця (з 09.00 до 12.00) проводиться прийом громадян генеральним консулом А.В.Польовою.
Записатися на прийом до генерального консула можна:

  • по телефону (в години надання консультацій по телефону +49 (69) 29 72 090: Пн - 15.00-16.00, Вт - 09.00-10.30, Ср - 15.00-16.30, Чт- 09.00-10.30, 15.00-16.00, Пт - 15.00-16.00),
  • написавши на електронну адресу установи (gc_def@mfa.gov.ua)
  • або надіславши повідомлення у чат Messenger сторінки Генконсульства у соціальній мережі Facebook: 
Межі консульського округу:
Федеральні землі:
Гессен, Рейнланд-Пфальц, Саар
Примітки:

Сплата консульського збору:

Передоплата / Vorkasse* На місці / POS-Terminal**
IBAN DE59 5004 0000 0606 6302 00
BIC COBADEFFXXX
bei Commerzbank Frankfurt/Main.

 *лише у разі неможливості сплати збору на місці дебетовою карткою

**приймаються тільки дебетові картки;
  готівка та кредитні картки не приймаються

Генконсульство у соціальних мережах: