Генеральне консульство України в Мюнхені

Київ 15:08

Оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію

Законодавство України, яким регулюється оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію

Порядок оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію регулюється низкою нормативно-правових актів, серед яких, зокрема:

- Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;

- Правила оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 року № 118;

- Порядок підтвердження достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства для в’їзду в Україну, перебування на території України, транзитного проїзду через територію України і виїзду за її межі та визначення розміру такого забезпечення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2013 року № 884;

- Вимоги до організації роботи з оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію, затверджені наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України від 30 жовтня 2017 року № 469/897/605.

Вимоги до оформлення віз в електронному вигляді, затверджені наказом Міністерства закордонних справ України від 18 грудня 2017 року № 558;

Типи віз

Візи поділяються на:

транзитні (тип «В»), оформлюються у разі транзитного проїзду через територію України до третьої держави, а також здійснення транзитного перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом. Дозволений строк перебування за такою візою не перевищує 5 днів. Транзитні візи оформлюються як одно-, дво- та багаторазові;

короткострокові (тип «С»), оформлюються для перебування в Україні строком до 90 днів протягом 180 днів. Короткострокові візи оформлюються як одно-, дво- та багаторазові;

довгострокові (тип «D»), видаються з метою подальшого оформлення компетентними органами України документів, що дають право на перебування або проживання в Україні на строк, що перевищує 90 днів. Довгострокові візи оформлюються як багаторазові на 90 днів.

Як оформити візу

Документи для оформлення візи для в'їзду в Україну можна подати:

1) до посольств або консульств України за кордоном. Оформити візу через закордонні дипломатичні установи України може кожен іноземець / особа без громадянства з держав з візовим режимом в'їзду в Україну. Документи для оформлення візи необхідно подавати не раніше ніж за 3 місяці до початку запланованої поїздки.

2) у пунктах пропуску через державний кордон України в міжнародних аеропортах «Бориспіль» і «Одеса» у передбачених законодавством України випадках. Детальніше - за цим посиланням.

3) через візові центри України за кордоном, що функціонують у взаємодії з закордонними дипломатичними установами України. Подати документи для оформлення візи через будь-який з 56 візових центрів мають змогу іноземці та особи без громадянства, що проживають у державах розташування центрів. Детальніше - за цим посиланням.

4) онлайн – для оформлення української е-Візи. Е-Візи оформлюються виключно іноземцям з 52 визначених держав для в’їзду та перебування в Україні строком до 30 днів:

- з діловою метою;

- з приватною метою;

- з туристичною метою;

- з метою лікування;

- з метою провадження діяльності у сфері культури, науки, освіти, спорту;

- з метою виконання службових обов’язків іноземним кореспондентам або представникам іноземних ЗМІ.

Детальніше про оформлення е-Віз - за цим посиланням.

Попередня реєстрація візової анкети

Департамент консульської служби МЗС України рекомендує всім іноземцям та особам без громадянства, які мають намір звертатися за оформленням візи, попередньо заповнити візову анкету та зареєструвати візове клопотання на веб-сторінці http://visa.mfa.gov.ua.

Наявність попередньо зареєстрованої, роздрукованої і власноруч підписаної заявником візової анкети та супровідних документів значно спростить подання візового клопотання.

Необхідні документи

Для оформлення усіх типів віз, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України, подаються:

1) паспортний документ, який має відповідати таким вимогам:

- бути дійсним не менш як 3 місяці після задекларованої дати виїзду з території України;

- містити не менше 2-х вільних сторінок;

- бути строком дії не більше 10 років;

2) заповнена та підписана візова анкета.

Візові анкети від імені недієздатних осіб подають їх законні представники. Особи, відомості про яких внесені до паспортного документа іноземця та особи без громадянства і які прямують разом з ним, подають окремі візові анкети. Візові анкети неповнолітніх осіб подаються за підписом одного з батьків або законного представника;

3) одна кольорова фотокартка розміром 35*45 мм;

4) дійсний поліс медичного страхування з покриттям витрат щонайменше на 30 000 євро або в еквіваленті іншою валютою, якщо інше не передбачено законодавством або міжнародними договорами України. Зазначена вимога не застосовується до осіб, які користуються дипломатичним або службовим паспортом;

5) документи, що підтверджують наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави чи можливість отримати достатнє фінансове забезпечення у законний спосіб на території України відповідно до Порядку підтвердження достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства для в’їзду в Україну, перебування на території України, транзитного проїзду через територію України і виїзду за її межі та визначення розміру такого забезпечення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2013 р. № 884. У разі розгляду візового клопотання про оформлення багаторазової візи перевіряється наявність достатнього фінансового забезпечення на період першої запланованої поїздки в Україну. Зазначена вимога не застосовується до осіб, які користуються дипломатичним або службовим паспортом;

6) документ, що підтверджує сплату консульського збору, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України.

На додаток до зазначених вище документів має також надаватися документ, що підтверджує мету поїздки в Україну (залежно від типу візи, щодо оформлення якої подається візове клопотання). Такими документами можуть бути:

для транзитних віз:

- документ, що підтверджує транзитний проїзд (віза до третьої держави (у разі потреби), проїзний квиток тощо);

- документ, що підтверджує транзитне перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом;

- ліцензія на здійснення міжнародних перевезень, видана відповідним компетентним органом іноземної держави;

для короткострокових віз:

- запрошення зареєстрованої в Україні юридичної особи, оформлене на офіційному бланку. Запрошення повинне містити номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, реєстраційний номер, дату та підпис, прізвище, ім’я, по батькові запрошеної особи, відомості про її дату та місце народження, громадянство, реквізити паспортного документа, місце проживання, мету поїздки, період запланованого відвідання України, кількість в’їздів та місце проживання в Україні, зобов’язання юридичної особи взяти на себе можливі витрати, пов’язані з перебуванням та виїздом з України запрошеної особи;

- нотаріально посвідчене запрошення фізичної особи — громадянина України або іноземця чи особи без громадянства, що на законних підставах тимчасово або постійно проживають в Україні. Запрошення повинне містити прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, реквізити її паспортного документа та посвідки на постійне чи тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства), адресу проживання, а також прізвище, ім’я, по батькові запрошеної особи, відомості про її дату та місце народження, громадянство, реквізити паспортного документа, місце проживання, мету поїздки, період запланованого відвідання України, кількість в’їздів та місце проживання в Україні, зобов’язання фізичної особи взяти на себе можливі витрати, пов’язані з перебуванням та виїздом з України запрошеної особи. До запрошення додаються копії паспортного документа та посвідки на постійне чи тимчасове проживання (для іноземців та осіб без громадянства) в Україні приймаючої сторони — фізичної особи;

- запрошення державного органу, державної установи, державного підприємства, державної організації;

- договір про перевезення вантажів і пасажирів автомобільним транспортом, а також ліцензія на здійснення міжнародних перевезень;

- посвідчення закордонного українця. Подружжя закордонного українця та його діти подають документ про підтвердження родинних відносин;

- документи, що підтверджують туристичний характер поїздки;

- запрошення закладу охорони здоров’я;

- документ, що підтверджує здійснення іноземної інвестиції відповідно до законодавства щодо режиму іноземного інвестування на території України;

- документ, що підтверджує право власності іноземця або особи без громадянства на нерухомість на території України;

- запрошення релігійної організації, що погоджене з державним органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації, для короткострокового перебування з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи провадження іншої канонічної діяльності;

- звернення іноземного ЗМІ щодо оформлення візи іноземному кореспондентові або представникові іноземного ЗМІ, що в’їжджає в Україну для короткострокового перебування з метою виконання своїх службових обов’язків;

- звернення державних органів іноземних держав або міжнародних організацій;

- постанова Центральної виборчої комісії про реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій на виборах Президента України, народних депутатів України, місцевих виборах та всеукраїнському референдумі;

- підтвердний документ, що іноземець або особа без громадянства є чоловіком, дружиною, батьком, матір’ю, дитиною громадянина України;

для довгострокових віз:

- засвідчена копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Для іноземців та осіб без громадянства, працевлаштування яких відповідно до законодавства здійснюється без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, замість такого дозволу подається трудовий договір (контракт), а для осіб, які мають статус закордонного українця, — трудовий договір (контракт) та посвідчення закордонного українця;

- копія рішення про надання дозволу на імміграцію, виданого ДМС;

- документ, що підтверджує належність до членів сім’ї особи, яку визнано біженцем в Україні або особою, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист в Україні;

- запрошення на навчання (стажування), видане вищим навчальним закладом та зареєстроване у порядку, встановленому МОН;

- запрошення державної установи, підприємства, організації, що є реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги;

- запрошення релігійної організації, що погоджене з державним органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації, для довгострокового перебування з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи провадження іншої канонічної діяльності;

- запрошення філіалу, відділення, представництва або іншого структурного осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави, зареєстрованої в установленому порядку;

- запрошення філіалу, відділення, представництва іноземного суб’єкта господарювання, зареєстрованого в установленому порядку;

- запрошення філії або представництва іноземного банку, зареєстрованого в установленому порядку;

- звернення іноземного ЗМІ щодо оформлення візи іноземному кореспондентові або представникові іноземного ЗМІ, що в’їжджає в Україну для довгострокового перебування з метою виконання своїх службових обов’язків;

- звернення компетентних органів іноземних держав або міжнародних організацій щодо оформлення віз співробітникам дипломатичних представництв і консульських установ, міжнародних організацій та їх представництв, які в’їжджають в Україну для довгострокового перебування з метою виконання своїх службових обов’язків, і членам їх сімей;

- запрошення відповідного державного органу, відповідального за виконання культурних, освітніх, наукових, спортивних програм, програм у сфері волонтерської діяльності, для участі в яких іноземець або особа без громадянства прибули в Україну, або запрошення організації чи установи, що залучає до провадження своєї діяльності волонтерів, інформація про яку розміщена на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики, разом з копією свідоцтва про державну реєстрацію такої організації чи установи;

- документ, що підтверджує факт перебування у шлюбі з громадянином України. Якщо шлюб між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства укладено за межами України відповідно до права іноземної держави, дійсність такого шлюбу визначається згідно із Законом України “Про міжнародне приватне право”.

- документ, що підтверджує належність до членів сім’ї іноземця або особи без громадянства, які мають посвідку на тимчасове проживання в Україні, копія відповідної посвідки на тимчасове проживання в Україні та документа, що підтверджує наявність в іноземця або особи без громадянства достатнього фінансового забезпечення для утримання членів сім’ї в Україні.

- документи, що відповідно до пункту 4 частини дванадцятої статті 5 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” підтверджують, що іноземець або особа без громадянства є засновником та/або учасником, та/або бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи, дані про яку внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також, що розмір частки іноземця або особи без громадянства, або іноземної юридичної особи, бенефіціаром (контролером) якої він є, у статутному капіталі юридичної особи України становить не менше 100 тис. євро за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком на дату внесення іноземної інвестиції;

- інші документи, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

Примітка: Документи, видані компетентними органами іноземної держави, повинні бути легалізовані, якщо інше не передбачено законом чи міжнародним договором України, та подані разом із засвідченим в установленому порядку перекладом на українську мову, а у разі відсутності такої можливості — на англійську мову.

Строки розгляду документів та прийняття рішень

Посольства та консульства України розглядають візові клопотання та приймають рішення про надання візи або відмову в оформленні візи у такі строки:

у терміновому порядку - до 5 робочих днів з дня отримання необхідних документів. Термінове оформлення візи здійснюється за бажанням іноземця або особи без громадянства та у строки, що визначаються відповідною закордонною дипломатичною установою України;

у звичайному порядку - до 10 робочих днів з дня отримання необхідних документів, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Зазначений строк може бути продовжено до 30 робочих днів у разі необхідності проведення додаткових перевірок.

Підрозділи МЗС України в міжнародних аеропортах «Бориспіль» та «Одеса» приймають рішення за результатами розгляду візових клопотань в день звернення.

Уповноважені особи МЗС України здійснюють розгляд клопотань про оформлення е-Віз протягом строку, що не перевищує 9 робочих днів.

Консульський збір

Посольства і консульства України за оформлення всіх типів віз (транзитних, короткострокових, довгострокових) справляють консульський збір за базовою тарифною ставкою 65 дол.США, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Водночас, за оформлення деяких категорій віз іноземцям з певних країн консульський збір стягується за тарифною ставкою, що перевищує 65 дол.США з огляду на принцип взаємності (таблиця).

За оформлення віз в терміновому порядку чи у позаробочий час консульський збір справляється у подвійному розмірі.

З інформацією щодо тарифів консульського збору можна ознайомитись на веб-сторінці відповідного посольства чи консульської установи України.

За оформлення віз підрозділами МЗС України в аеропортах «Бориспіль» і «Одеса» справляється консульський збір у розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2550 грн.), якщо інше не передбачено законодавством чи міжнародними договорами України.

За оформлення е-Віз справляється консульський збір за тарифною ставкою 85 доларів США.

У разі відмови в оформленні візи консульський збір не повертається.


Оформлення віз в ГКУ в Мюнхені / Visabeantragung bei dem Generalkosulat in München

Sehr geehrte Damen und Herren! Gemäß dem Erlass des Präsidenten der Ukraine vom 26.07.2005 genießen die Bürger der EU-Länder, der Schweizerischen Eidgenossenschaft sowie Fürstentums Liechtenstein für die Reisen bis 90 Kalendertage im Laufe von 180 Kalendertagen eine visumfreie Regime. Herzlich Willkommen in der Ukraine!

Die Bürger mancher anderen Staaten genießen auch eine visumfreie Regime bei den Reisen in die Ukraine. Konkrete Auskunft diesbezüglich können Sie auf der Webseite des ukrainischen Außenministeriums erhalten unter
http://mfa.gov.ua/en/consular-affairs/entering-ukraine/visa-requirements-for-foreigners

Achtung: Sonderbestimmungen für die Ein- bzw. Ausreise in/aus vorübergehend okkupierten Territorien der Ukraine!

 

Entry regime and visa requirements for foreigners entering Ukraine 

Achtung: Sonderbestimmungen für die Ein- bzw. Ausreise in/aus vorübergehend okkupierten Territorien der Ukraine!

Hinweis für Staatsbürger der Länder, die visafreie Einreise in der Ukraine genießen:

Laut neuer Regelung (Ende 2015 in Kraft getreten) werden bei der visafreien Einreise bzw. bei der nachfolgenden Ausreise aus der Ukraine lediglich letzte 180 Tage berücksichtigt. Wärend dieser 180 Tage muss die 90-tagige visafreie Aufenthaltsfrist nicht überschritten werden, so Grenzdienst der Ukraine.
Beachten Sie auch bitte, dass es kein kurzfristiges Visum für die Staatsbürger von Ländern mit visafreier Einreise in die Ukraine ausgestellt werden kann.
Zum Beispiel:
Soll man bei der Einreise in der Ukraine schon 80 Tage während der letzten 180 Tage verbracht, ist es noch eine Aufenthalt für 10 Tage erlaubt. Falls es eine längere Aufenthaltsfrist erwünscht wird, muss man einfach die entsprechende Zeit abwarten (d.h. muss man im o.g. Fall für 15 Tage statt 10 Tage Aufenthalt einfach 5 Tage später einreisen).

Hinweis für Aserbaidschan, Belarus, Armenien, Georgien, Moldau, Russischen Föderation und Usbekistan:

Entsprechend den internationalen Abkommen der Ukraine brauchen die Bürger von Aserbaidschan, Belarus, Armenien, Georgien, Moldau, Russischen Föderation und Usbekistan für die Einreise in die Ukraine kein Visum. 

Hinweis für China:

Bitte beachten Sie, dass vom 20. Juni bis 30. September 2016 für die Bürger der Republik China die kurzfristigen Visa zur einmaligen Einreise und für einen Aufenthalt bis zu 15 Tage in dem internationalen Flughafen „Boryspil“ ausgestellt werden. Folgende Unterlagen, die touristischen oder geschäftlichen Charakter der Reise bestätigen, sind für die Beantragung eines Visums vorzulegen:

1.Vorschriftsgemäß ausgestaltete Einladung einer empfangenden Seite, ausgestellt von der territorialen Behörde oder Abteilung des Staatlichen Migrationsdienstes
2. Einladung eines Ministeriums, eines anderen Zentralexekutivorgans, einer staatlichen Institution, eines staatlichen Unternehmens oder einer staatlichen Organisation
3. Nachweis der staatlichen Registrierung von der ausländischen Investition in Wirtschaft der Ukraine in Auslandswährung in Höhe von mindestens 50 Tausend US Dollars oder Bescheinigung der Bank über die ausländischen Investition in Wirtschaft der Ukraine in Auslandswährung in Höhe von mindestens 50 Tausend US Dollars

4. Antrag staatlicher Behörden ausländischer Staaten oder internationalen Organisationen.

5. Dokumente, die Absicht bestätigen, das Territorium der Ukraine bis zum Ablauf des Visums zu verlassen (Hotelbuchung, Voucher, Reisevertrag)

6. Eine in der Ukraine geltende Krankenversicherung und Nachweis der ausreichenden finanziellen Mittel

Die Gebühr beträgt 2550 UAH.

Die kurzfristigen Visa für die Bürger von Australien, Albanien, Guatemala, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Panama, Singapur und Kroatien werden ohne Einladungen ausgestellt.Beachten Sie bitte neue Visaverordnung des Ministerkabinetts der Ukraine #118 vom 01. März 2017 (auf Englisch):

Cabinet of Ministers of Ukraine

RESOLUTION

of 1 March 2017 No. 118

Kyiv

On Approval of the Rules for Visa Issuance for Entry to and Transit through the Territory of Ukraine

Pursuant to part one of Article 10 of the Law of Ukraine “On the Legal Status of Foreigners and Stateless Persons”, the Cabinet of Ministers of Ukraine rules to:

1. Approve the Rules for Visa Issuance for Entry to and Transit through the Territory of Ukraine, appended hereto.

2. In sub-paragraph 8 of paragraph 4 of the Regulation on State Migration Service approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 20 August 2014 No. 360 (Official Bulletin of Ukraine, 2014, No. 69, Art. 1923), to remove the phrase “invitation for foreigners and stateless persons for issuance of visa to enter Ukraine”.  

3. Declare void the Resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine included in the list appended hereto.

4. This Resolution shall come into force after 30 days of its publication.

 

Prime Minister of Ukraine                            V.Groisman

 

 

 

 

APPROVED
by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine
of 1 March 2017 No. 118

Rules for Visa Issuance for Entry to and Transit through the Territory of Ukraine

 

General Provisions

1. These Rules define the procedure for issuance of visas to foreigners and stateless persons for entry to and transit through the territory of Ukraine.

2. The terms used in these Rules shall have the following meanings:

visa issued electronically – permission required for entry to or transit through the territory of Ukraine issued online, via the Internet and the visa information telecommunication system;

visa application form – application form for issuance of visa for entry to and transit through the territory of Ukraine, the form of which is approved by the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine;

visa label – coloured sticker the design of which is approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine placed in a passport of a foreigner of stateless person;

visa information telecommunication system – electronic ITC system designed to store, protect and process information about a person and visas issued via this system;

visa request – request of a foreigner of stateless person that includes visa application form and documents required for visa issuance;

external service provider – enterprise contracted to provide services on acceptance, preliminary review and transference to an authorized body of visa requests filed by foreigners and stateless persons seeking visa to enter Ukraine;

foreign Ukrainian’s ID – document that attests to the status of a person as a foreign Ukrainian as defined in the Law of Ukraine “On Foreign Ukrainians”;

authorized body – Ukrainian diplomatic mission abroad, consular department of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, representation of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine on the territory of Ukraine;

authorized person – authorized body’s staff appointed by written decision of the consular department of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine to be responsible for reviewing visa requests and taking decisions about visa issuance.

Other terms used in these Rules shall be understood as defined in the Law of Ukraine “On the Legal Status of Foreigners and Stateless Persons”.

 

Visa types, validity period. List of documents to be submitted for visa issuance

3. Depending on the purpose of travel, visas can be of the following types, marked by alphabetical code (Latin letters – in the machine readable area):

transit visa (marked by letter B, in the machine readable area – VB);

short-term visa (marked by letter C, in the machine readable area – VC);

long-term visa (marked by letter D, in the machine readable area – VD).

4. Transit visas are issued to foreigners and stateless persons to allow transit passage through the territory of Ukraine to a third country and transit carriage of cargo and passengers by automobile transport.

Transit visas can be issued as singe-entry, two-entry and multi-entry visas for a period indicated in documents serving as a basis for visa issuance, but for no longer than one year, unless otherwise stipulated by Ukraine’s international treaties. The period of stay on the territory of Ukraine during each transit through Ukraine may not exceed five days.    

Short-term visas are issued to foreigners and stateless persons for entry to Ukraine if their stay in Ukraine does not exceed 90 days in the period of 180 days.

Short-terms visas can be issued as singe-entry, two-entry and multi-entry visas with the typical period of six months or a period indicated in documents serving as a basis for visa issuance, but for no longer than five years. Validity period of visa may not exceed validity period of passport, as required by paragraph two in sub-item 1 of item 5 of these Rules.

In cases when a foreign state issues visas for Ukrainian citizens for a period exceeding five years, the validity period of short-term visas for citizens of this state shall be established by the consular department of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine with consideration of the reciprocity principle.             

Long-term visas are issued to foreigners and stateless persons for entry to Ukraine with the intention to obtain a document allowing stay or residency in Ukraine for a period exceeding 90 days.

Long-term visas are issued by a Ukrainian diplomatic mission abroad as multi-entry for 90 days, unless otherwise stipulated by legislation or international treaties of Ukraine.

The period within which a foreigner or stateless person may enter Ukraine and the period of stay on the territory of Ukraine shall be indicated on visa label.

5. For all visa types, unless otherwise stipulated by legislation or international treaties of Ukraine, the following documents are to be submitted to the authorize body:

1) passport that should meet the following requirements:

     be valid for at least three months after the stated date of departure from Ukraine;

     have at least two blank pages;

     have validity period of no longer than 10 years;

2) completed and signed visa application form. On behalf of legally incapable persons, visa application forms are submitted by their legal representatives. Persons whose information is included in passport of a foreigner or stateless person and who travel together with them shall submit their own visa application forms. Visa application forms of minors shall be submitted with signature of a parent or legal guardian;

3) one coloured photo 35 mm x 45 mm;

4) valid health insurance with coverage of at least 30,000 EUR or equivalent in other currency, unless otherwise stipulated by legislation or international treaties of Ukraine. When multi-entry visa is requested, availability of health insurance valid for the first intended visit to Ukraine shall be considered. Holders of diplomatic or service passport shall be exempt from this requirement;

5) proof of the applicant’s financial sufficiency for the intended period of stay and return to the country of origin, or transit to a third country, or the possibility to legally obtain sufficient financial means on the territory of Ukraine, as required by the Rules for proving financial sufficiency of foreigners and stateless persons for entry to Ukraine, stay on the territory of Ukraine, transit through the territory of Ukraine and departure from Ukraine, and establishment of the amount of such sufficiency, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 4 December 2013 No. 884 (Official Bulletin of Ukraine, 2013, No. 97, Art. 3582). When multi-entry visa is requested, financial sufficiency for the first planned visit to Ukraine shall be considered. Holders of diplomatic or service passport shall be exempt from this requirement;

6) payment slip for consular fee, unless otherwise stipulated by legislation or international treaties of Ukraine.

6. For issuance of transit visa, one of the following documents shall be submitted in addition to those listed in item 5 of these Rules:

1) proof of transit (entry to a third country (if necessary), ticket, etc.);

2) proof of transit carriage of cargo or passengers by automobile transport;

3) license for international freight issued by relevant competency authority of a foreign state.

7. For issuance of short-term visa, one of the following documents shall be submitted in addition to those listed in item 5 of these Rules:

1) letter of invitation from a legal person registered in Ukraine, presented on the official letterhead, containing indication of the number assigned in the Unified State Registry of legal entities, individual entrepreneurs and citizens’ associations, registration number, date and signature, full name of the invited person, information about his/her date and place of birth, nationality, passport details, place of residence, purpose of visit, duration of intended visit to Ukraine, number of entries and place of stay in Ukraine, legal person’s obligations towards possible costs related to the invited person’s stay or departure from Ukraine;

2) notarized letter of invitation from a physical person – Ukrainian citizen, foreigner or stateless person who legally reside, temporarily or permanently, in Ukraine. Invitation shall contain full name of a physical person, details of his/her passport and temporary or permanent residency permit (for a foreigner or stateless person), address, and full name of the invited person, information about his/her date and place of birth, nationality, passport details, place of residence, purpose of visit, duration of intended visit to Ukraine, number of entries and place of stay in Ukraine, physical person’s obligations towards possible costs related to the invited person’s stay or departure from Ukraine. The invitation shall be appended by copies of a hosting person’s passport and temporary or permanent residency permit in Ukraine (for a foreigner or stateless person);

3) letter of invitation from a government body, government institution, state enterprise or government organization;

4) contract on transit carriage of cargo or passenger by automobile transport, and license for international freight;

5) Ukrainian foreigner’s ID. A spouse of a Ukrainian foreigner and his/her children shall submit proof of kinship;

6) documents confirming that the purpose of travel is tourism;

7) letter of invitation from a healthcare institution;

8) document attesting to foreign investment activity, according to the legislation on foreign investment regime on the territory of Ukraine;

9) proof that a foreigner or stateless person owns immovable property on the territory of Ukraine;

10) letter of invitation from a religious organization agreed with a government agency that registered the charter (regulation) of a corresponding religious organization for a short-term stay with the purpose of preaching a set of beliefs, performance of religious rituals or other faith-related activity;

11) request from a foreign mass media outlet about issuance of visa for a foreign correspondent or representative of a foreign mass media outlet who enters Ukraine for a short-term stay with the purpose of performing job-related responsibilities;

12) request from government bodies of foreign states and international organizations;

13) order of the Central Election Commission on registration of official observers from foreign states and international organizations for presidential elections, parliamentary elections, local elections and national referendums;

14) proof that a foreigner or stateless person is a spouse, parent or child of a Ukrainian citizen.

In cases when a foreigner or stateless person enter Ukraine with the aim to ensure its foreign and internal policy interests or with a humanitarian purpose, short-term visas can be issued upon written decision of a head of a Ukrainian diplomatic mission aboard or consular department of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine.

8. For issuance of long-term visa, one of the following documents shall be submitted in addition to those listed in item 5 of these Rules:

1) notarized copy of permission to employ foreigners and stateless persons as labour force. Foreigners and stateless persons whose employment, according to the law, is not subject to permission to employ foreigners and stateless persons as labour force, shall instead produce an employment agreement (contract), and persons with foreign Ukrainian status shall produce an employment agreement (contract) and foreign Ukrainian’s ID.

2) copy of decision on immigration permission issued by the State Migration Service;

3) proof that the applicant is a family member to a person who has been granted refugee status in Ukraine, or a person in need of subsidiary protection who has been granted subsidiary protection in Ukraine;

4) invitation for study (internship) issued by a higher education institution and registered according to the procedure established by the Ministry of Education and Science of Ukraine;

5) letter of invitation from a government institution, state enterprise or organization that is a recipient of international technical assistance;

6) letter of invitation from a religious organization agreed with a government agency that registered the charter (regulation) of a corresponding religious organization for a long-term stay with the purpose of preaching a set of beliefs, performance of religious rituals or other faith-related activity;

7) letter of invitation from a branch office, division, representation or other structural unit of a civil society (non-governmental) organization of a foreign state registered according to the established procedure;

8) letter of invitation from a branch office, division, representation of a foreign business operator registered according to the established procedure;

9) letter of invitation from a branch office or representation of a foreign bank registered according to the established procedure;

10) request from a foreign mass media outlet about issuance of visa for a foreign correspondent or representative of a foreign mass media outlet who enters Ukraine for a long-term stay with the purpose of performing job-related responsibilities;

11) request from competent authorities of foreign states or international organizations to issue visas to employees of diplomatic missions and consular posts, international organizations and their representations who enter Ukraine for a long-term stay with the purpose of performing job-related responsibilities, and their family members;

12) letter of invitation from a relevant government agency responsible for implementation of cultural, educational, scientific, sport, or volunteering programs for participation in which a foreigner or stateless person arrives in Ukraine, or letter of invitation from an organization or institution that engages volunteers in their activity, information about which is placed on the official website of the Ministry of Social Policy of Ukraine, accompanied by the copy of state registration certificate of this organization or institution;

13) document certifying that a person is married to a Ukrainian citizen (if the marriage between a Ukrainian citizen and foreigner or stateless person was concluded outside Ukraine according to the law of a foreign state, validity of such marriage shall be determined on the basis of the Law of Ukraine “On International Private Law”). Documents issued by competent authorities of a foreign state shall be legalized, unless otherwise stipulated by the law or international treaty of Ukraine, and submitted together with the translation into the Ukrainian language, attested according to the established procedure; however, translation into the English language may be provided if the Ukrainian translation in not possible;

14) proof that the applicant is a family member to a foreigner or stateless person who hold permit for temporary residency in Ukraine (documents issued by competent authorities of a foreign state shall be legalized, unless otherwise stipulated by the law or international treaty of Ukraine, and submitted together with the translation into the Ukrainian language, attested according to the established procedure; however, translation into the English language may be provided if the Ukrainian translation in not possible), copy of the relevant permit for temporary residency in Ukraine and of the proof of financial sufficiency of a foreigner or stateless person to support family members in Ukraine;

15) other documents, if stipulated by Ukraine’s international treaties.

 

Visa issuance procedure

9. Foreigners and stateless persons shall contact Ukrainian diplomatic missions abroad to submit visa issuance documents no earlier than three months before the intended visit.

Relevant documents shall be submitted to a Ukrainian diplomatic mission abroad or external service provider in person, through an authorized representative, or by post after preliminary registration of visa application form in the visa information telecommunication system, with the exception of cases stipulated by item 12 of these Rules.

10. The authorized person, having received the original visa application form and other documents, shall:

1) review the submitted documents;

2) check whether the visa application form is registered in the visa information telecommunication system. The preliminary registration requirement may be lifted in cases related to urgently required entry to Ukraine and visa issuance on the basis of items 20-22 of these Rules. When there is no preliminary registration, the authorized person shall process such registration in the visa information telecommunication system;

3) request additional documents, as necessary;

4) conduct a personal interview, as necessary. Interview may be conducted in the remote mode by means that allow for visual identification of the applicant;

5) take a decision about visa issuance or denial, on the basis of the review of submitted documents, interview (when conducted) and information available in the database of individuals who are banned from entering Ukraine or temporary restricted in their right to leave Ukraine, according to legislation;

6) ensure filling out of a visa label and its placement in a passport (if a technical error has been made when filling out the visa label and placing it in a passport, such visa shall be made void by crossing and marking it as “Void”, with date and signature of an official and placement of a seal);

7) hand over a passport with placed visa label to a foreigner, stateless person, representative or external service provider. A passport may be sent to the bearer by post, at the bearer’s expense.

11. If a foreigner or stateless person fails to produce necessary documents stipulated by these Rules or fails to pay a consular fee, the review of visa request shall be terminated after 90 calendar days from registration of the visa application form in the visa information telecommunication system.

The review may be terminated upon request of a foreigner or stateless person, or when the applicant displays inadequate behaviour during submission of documents to the authorized body.    

Paid consular fees are not subject to refund.

12. Visa issuance for foreigners who are nationals of the states according to the list defined by the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine together with the Security Service of Ukraine, and stateless persons who permanently reside in these states, shall be performed by the Ukrainian diplomatic mission abroad in the country of the applicant’s temporary or permanent residency, after conducting a personal interview with a foreigner or stateless person and upon agreement with the state authorities of Ukraine, authorized to take decisions banning entry to Ukraine within the operations of the visa information telecommunication system.

13. If a relevant country does not have a Ukrainian diplomatic mission abroad, visa issuance shall be performed in another foreign country, as decided by the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine.

14. Requirements stated in item 12 of these Rules may not be applicable in the following cases:

1) a foreigner or stateless person possesses a passport with a valid used multi-entry visa of Schengen countries (countries subject to Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on Schengen Borders Code), Australia, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Ireland, Canada, New Zealand, the United States of America, Japan, or possesses residency permit in one of the above countries;

2) a foreigner or stateless person enters Ukraine upon invitation of a government body or government institution of Ukraine, or upon request of a competent body of a foreign state or international organization;

3) upon written decision of a head of a Ukrainian diplomatic mission abroad or consular department of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, to ensure Ukraine’s internal and foreign policy interests, and in cases of humanitarian purpose;

4) a foreigner or stateless person possesses a passport with a visa for entry to Ukraine that was used within the last 24 months.

15. Visa application forms and documents (copies) that served as basis for visa issuance shall be retained by the authorized body for five years and then destroyed according to the procedure established by the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine.

16. Blank visa labels are produced and sent by the Banknote and Minting Facility of the National Bank of Ukraine to the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine by means of government’s special courier service, and by the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine to Ukraine’s diplomatic missions abroad by means of diplomatic post only.

17. Requirements for filling out visa labels, registering, storing, using, and destroying blank visa labels, and reporting on visa issuance for foreigners and stateless persons shall be established by the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine.

18. Requirements for electronic visa issuance shall be established by the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine.

 

Time limits for visa issuance

19. Time limits for visa issuance by a Ukrainian diplomatic mission abroad are:

for urgent issuance – up to five working days from receipt of necessary documents. Urgent visa issuance is processed upon request of a foreigner or stateless person and in the period determined by a Ukrainian diplomatic mission abroad;

for ordinary issuance – up to ten working days from receipt of necessary documents, unless otherwise stipulated by Ukraine’s international treaties. This period may be extended up to 30 working days if necessitated by additional checks.

 

 

Visa issuance at border-crossing points

20. Consular department of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine or representation of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine issues visas at border-crossing points to enter Ukraine in the following cases:

1) with the diplomatic or service purpose, upon request by government bodies of Ukraine;

2) with the purpose of responding to an emergency, upon request of the State Emergency Service;

3) with the purpose of urgent medical treatment or burial of a close relative, as confirmed by relevant documents;

4) to pilots and other crew members of aircraft that perform international flights, upon availability of pilot’s license or crew member ID, as stipulated by Annex 9 to the Convention on International Civil Aviation;

5) to ensure Ukraine’s foreign and internal policy interests or in cases of travel with humanitarian purpose, upon written decision of consular department of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine;

6) for business or tourism, to foreigners who are nationals of countries listed in the Annex, with availability of documents stipulated in sub-items 1, 3, 6 and 8 of item 7 of these Rules;

7) for transit through the territory of Ukraine by crew members of foreign vessels staying in Ukrainian ports, with availability of the Crew List abstract;

8) in other cases stipulated by legislation and international treaties of Ukraine.

21. Visas shall be issued as single-entry in cases stipulated by sub-items 1-6 of item 20 for the period of up to 15 days; in cases stipulated by sub-item 7 of item 20 for the period of up to 5 days; and in cases stipulated by sub-item 7 of item 20 – according to legislation and international treaties of Ukraine.

22. Visas are issued at border-crossing points on the day of application.

 

Consular fees for visa issuance

23. Issuance of B, C, and D visas by a Ukrainian diplomatic mission abroad shall be subject to consular fee at the rate of 65 US dollars, unless otherwise stipulated by international treaties of Ukraine.

24. Urgent visa issuance or visa issuance outside working hours shall be subject to consular fee at the double rate.

25. Visa issuance at border-crossing points entails:

     consular fee in the amount of 150 non-taxable incomes of citizens;

     double rate of consular fee shall not apply.

26. When a foreign state charges a consular fee for issuance of visas to Ukrainian citizens in the amount exceeding the rate stated in item 23 of these Rules, the Ukrainian diplomatic mission abroad shall charge a consular fee for visa issuance to the nationals of this state in correspondence with the reciprocity principle, as agreed with the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine.

27. Visas shall be issued with zero rate of consular fee to:

1) children under 6 years of age;

2) foreign Ukrainians, subject to showing foreign Ukrainian’s ID, foreign Ukrainian’s spouse and children;

3) persons who enter Ukraine on business and are holders of a diplomatic or service passport;

4) staff of Ukraine’s diplomatic missions abroad and consular posts, and their family members;

5) staff of international organizations and their representations in Ukraine, and their family members;

6) staff of states’ liaison offices at international organizations that have headquarters in Ukraine who, according to the statutes of such organizations or relevant international treaties, enjoy diplomatic privileges and immunity, and their family members;

7) heads and members of official delegations of foreign states and accompanying persons who enter Ukraine upon invitation of the President of Ukraine, Verkhovna Rada of Ukraine, Cabinet of Ministers of Ukraine, Presidential Administration, Ministry of Foreign Affairs of Ukraine.

8) honorary consuls of Ukraine, his/her spouse and minor children;

9) persons who enter Ukraine with the purpose of participating in the implementation of international technical assistance projects registered according to the established procedure, upon invitation of a government institution, enterprise or organization identified as recipients of the project;

10) staff of the emergency and rescue forces of foreign states who enter Ukraine with the purpose of responding to an emergency, upon request of the State Emergency Service;

11) representatives of foreign military formations and institutions who enter Ukraine on service duty, upon invitation of a relevant government body;

12) official observers from foreign states and international organizations registered by the Central Election Commission to observe presidential elections, parliamentary elections, local elections and national referendums;

13) other persons who enter Ukraine with the aim to ensure its foreign and internal policy interests or with a humanitarian purpose, upon written decision of a head of a Ukrainian diplomatic mission aboard or consular department of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine.

Grounds for visa refusal and cancellation

28. Decisions about visa refusal shall be taken when:

1) there is a threat to national security and public safety;

2) there is a threat to public health, protection of rights and lawful interests of Ukrainian citizens and other persons who reside in Ukraine;

3) there is information about a foreigner or stateless person in the database of individuals who are banned from entering Ukraine or temporary restricted in their right to leave Ukraine, according to legislation;

4) it is established that the submitted passport of a foreigner or stateless person is falsified, damaged or does not conform with the established design, or belongs to a different person;

5) the applicant knowingly provided untrue information or other falsified documents;

6) a foreigner or stateless person does not possess valid health insurance when it is possible to obtain health insurance policy on the territory of the country where the corresponding visa request has been made;

7) a foreigner or stateless person has not demonstrated financial sufficiency for the period of intended visit and return to the country of origin, or transit to a third country, or the possibility to legally obtain sufficient financial means on the territory of Ukraine;

8) there is no evidence confirming the purpose of intended stay in Ukraine of a foreigner or stateless person;

9) there are no documents enabling to establish the intention of a foreigner or stateless person to leave Ukraine prior to visa expiration;

10) an applicant requests termination of visa application review.

29. In the event of visa refusal, a foreigner and stateless person shall be informed about the grounds for refusal, and a stamp shall be placed in his/her passport about visa refusal, with date and signature of the authorized person, attested by a seal. The form of a decision about visa refusal shall be established by the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine.

In case of visa refusal, a foreigner or stateless person may submit a repeated visa request according to these Rules.

30. A foreigner or stateless person who were refused a visa can appeal against this decision to the authorized body that reviewed his/her visa request by letter of appeal presenting corresponding rationale and requesting repeated review of the visa request. Letter of appeal shall be submitted within two months after a foreigner or stateless person receives visa refusal.

31. In case of visa refusal, consular fee shall not be refunded.

32. Visa cancellation is subject to procedure and occurs in cases stipulated by the law.

 

Visa issued electronically

33. Electronic visa issuance shall be subject to consular fee at the rate of 65 US dollars.

34. Visas issued electronically shall be single-entry visas for the period of 30 days for travel on business or tourism. 

 

_____________________

 

Annex to the Rules

  

List of states whose citizens can be issued visas to enter Ukraine at border-crossing points

by the consular department of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine

or representation of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine 

Australia

Antigua and Barbuda

Bahamas

Bahrain

Barbados

China (PRC)

Dominica (the Commonwealth)

El Salvador 

Guatemala

Grenada 

Honduras

India

Indonesia

Kuwait

Malaysia

Mauritius

Mexico

Micronesia (FSM) 

New Zealand

Oman

Palau

Peru

Qatar

Saudi Arabia

Samoa

Seychelles

Saint Vincent and the Grenadines

Singapore

Timor Leshte

Trinidad and Tobago

Tuvalu

United Arab Emirates

Vanuatu

Visabeantragung und Liste der Unterlagen

Entsprechend den internationalen Abkommen der Ukraine brauchen die Bürger von Aserbaidschan, Belarus, Armenien, Georgien, Moldau, Russischen Föderation und Usbekistan für die Einreise in die Ukraine kein Visum.

Die kurzfristigen Visa für die Bürger von Australien, Albanien, Guatemala, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Panama, Singapur, Türkei und Kroatien werden ohne Einladungen ausgestellt.

Für die Beantragung eines Visums sind grundsätzlich folgende Unterlagen vorzulegen:

1. Ein gültiger Original-Reisepass oder ein Kinderreisepass, falls das Kind nicht im Reisepass der Eltern eingetragen ist. Der Reisepass soll mindestens drei Monate nach der beabsichtigten Ausreise aus der Ukraine gültig sein und mindestens zwei freie Seiten beinhalten. Während der Bearbeitungszeit verbleiben die Pässe bei der Visastelle.

2. Einen Visumformular ist es nach der Anmeldung und Terminvereinbarung (siehe die Taste "Schedule an appointment" oben) auszudrucken. Für die Kinder, die in den Reisepass der Eltern eingetragen sind, werden  gesonderte Visumformulare eingereicht. Visumformulare der Minderjährigen werden von den Eltern oder gesetzlichen Vertretern unterschrieben.

3. Zwei Passbilder, Format 3 x 4 cm.

4. Eine in der Ukraine geltende Krankenversicherung.

5. Nachweis der ausreichenden finanziellen Mittel. Mehr dazu herunterladen

6. E-Mail Bestätigung über einen vereinbarten Termin.

7. Die Konsulargebühr ist nach der Vorsprache mit dem zuständigen konsularischen Mitarbeiter der Botschaft bzw. des Konsulats zu bezahlen.

Für die Bürger aus Drittländern ist eine Aufenthaltserlaubnis für die Bundesrepublik Deutschland erforderlich, ansonsten muss das Visum im Heimatland beantragt werden.

Abhängig vom Ziel der Einreise und des Visumtyps ist zusätzlich eine der folgenden Unterlagen einzureichen:

I. Für die Beantragung des Transitvisums (Typ B)

- Nachweis des Transitcharakters der Reise (ggf. – Visum für ein Drittland, Ticket usw.);

- Nachweis des Transitcharakters der Beförderung von Gütern und Passagieren mit Straßenfahrzeugen;

- Lizenz für internationale Transporte, ausgestellt durch die zuständige Behörde des Aufenthaltsstaates;

II. Für die Beantragung des kurzfristigen Visums (Typ C)

- notariell beglaubigte Einladung der empfangenden Person, welche in der Ukraine wohnhaft ist;

- Einladung eines Ministeriums oder eines anderen Zentralexekutivorgans, einer staatlichen Institution, eines staatlichen Unternehmens oder einer staatlichen Organisation;

- Vertrag über Güter- und Personenkraftverkehr, sowie Lizenz für internationale Transporte;

- Bescheinigung eines Auslandsukrainers;

- Nachweis des touristischen Charakters der Reise gemäß dem Gesetz der Ukraine „Über den Tourismus“;

- Einladung einer ukrainischen medizinischen Einrichtung;

- Nachweis der staatlichen Registrierung von der ausländischen Investition in Wirtschaft der Ukraine in Auslandswährung in Höhe von mindestens 50 Tausend US Dollars;

- Bestätigung der Kommission für humanitäre Hilfe beim Ministerkabinett der Ukraine über die Einreise des Ausländers oder Staatenlosen zur Erteilung humanitärer Hilfe oder Ausübung karitativer Tätigkeit;

- Einladung einer religiösen Organisation, abgestimmte mit der staatlichen Behörde, die diese Organisation registriert hat, zum kurzfristigen Aufenthalt in der Ukraine für Verbreitung der religiösen Lehren, Durchführung der Religionsritualien oder andere kanonische Tätigkeit;

- Antrag des Leiters eines ausländischen Massenmediums auf die Erteilung eines Visums für einen ausländischen Korrespondenten oder Vertreter eines ausländischen Massenmediums im Falle der Einreise in die Ukraine zum kurzfristigen Aufenthalt zwecks Wahrnehmung seiner dienstlichen Pflichten;

- Antrag staatlicher Behörden ausländischer Staaten oder internationalen Organisationen.

III. Für die Beantragung des langfristigen Visums (Typ D)

- Vorschriftsgemäß beglaubigte Kopie der Genehmigung für die Beschäftigung eines Ausländers oder Staatenlosen, ausgestellt vom Staatlichen Beschäftigungszentrum;

- Kopie der Entscheidung über die Einwanderungsgenehmigung, ausgestellt von der territorialen Behörde oder Abteilung des Staatlichen Migrationsdienstes;

- Genehmigung des Außenministeriums der Ukraine für die Erteilung von Visa für Familienangehörige einer Person, der in der Ukraine der Flüchtlingsstatus gewährt wurde;

- Original der vorschriftsgemäß ausgestellten Einladung zum Studium;

Bei Beantragung eines Studentenvisums müssen zusätzlich die Unterlagen vorgelegt werden, die bei der entsprechenden ukrainischen Hochschule einzureichen sind:

1)      Bildungszeugnis mit den erhaltenen Fachnoten;

2)      Geburtsurkunde;

3)      das bei der offiziellen Gesundheitsbehörde des Herkunftslandes beglaubigte Gesundheitszertifikat, das nicht früher als zwei Monate vor Einreise in die Ukraine ausgestellt wurde.

Das Bildungszeugnis, Gesundheitszertifikat und Geburtsurkunde müssen legalisiert werden oder mit Stempel „Apostille“ bei den zuständigen Behörden des Ausstellungslandes beglaubigt sein, sowie ins Ukrainische von einem vereidigtem Übersetzer übersetzt werden.

- Einladung einer staatlichen Institution, eines Unternehmens oder einer Organisation, die/ das Empfänger der internationalen technischen Hilfe ist;

- Einladung einer religiösen Organisation, abgestimmte mit der staatlichen Behörde, die diese Organisation registriert hat, zum langfristigen Aufenthalt in der Ukraine für Verbreitung der religiösen Lehren, Durchführung der Religionsritualien oder andere kanonische Tätigkeit;

- Einladung einer vorschriftsgemäß registrierten Filiale, Abteilung, Vertretung oder einer anderen Struktureinheit einer gesellschaftlichen (Nichtregierungs-) Organisation eines ausländischen Staates;

- Einladung einer vorschriftsgemäß registrierten Vertretung eines ausländischen Wirtschaftssubjekts, abgestimmt mit dem Ministerium für Wirtschaftsentwicklung und Handel;

- Einladung einer vorschriftsgemäß registrierten Filiale oder Vertretung einer ausländischen Bank;

- Antrag eines ausländischen Massenmediums, abgestimmt mit dem Staatlichen Komitee für Fernsehen und Radio;

- Nachweis des Reisezwecks, ausgestellt vom Verwaltungsorgan für die Organisation und Durchführung des Finalteils der Europa-Fußballmeisterschaft 2012 in der Ukraine;

- Anträge ausländischer Behörden oder internationalen Organisationen auf die Ausstellung von Visa für die in die Ukraine zum langfristigen Aufenthalt zwecks Wahrnehmung ihrer Pflichten einreisenden Mitarbeiter diplomatischer und konsularischer Vertretungen sowie internationaler Organisationen und deren Vertretungen als auch ihre Familienangehörigen;

- Einladung einer entsprechenden staatlichen Behörde, die für Implementierung der kulturellen und wissenschaftlichen Programme, sowie Bildungs- und Volontär-Programme zuständig ist, oder Einladung der vorschriftsgemäß registrierten Volontär-Organisation;

- ein Dokument, das die Ehe mit der Bürger oder Bürgerin der Ukraine bestätigt;

- ein Dokument, das die Zugehörigkeit zur Familienmitglieder eines Ausländers oder einer staatlosen Person bestätigt, die eine Bescheinigung für zeitweilige oder ständige Wohnsitz in der Ukraine haben (die ausländische Dokumente sollen legalisiert oder, beziehungsweise, mit Apostille beglaubigt werden und, dann von einem beeidigten Dolmetscher übersetzt werden), Kopie der entsprechenden Bescheinigung, sowie Bestätigung über benötigte finanziellen Unterhalt der Familienmitglieder in der Ukraine;

 - Andere Dokumente, sofern dies in internationalen Verträgen der Ukraine vorgesehen ist.


Генеральне консульство України в Гамбурзі (Федеративна Республіка Німеччина)
Керівник: Тарасюк Оксана Борисівна
Генеральний консул України в Гамбурзі
Адреса: Mundsburger Damm 1, 22087 Hamburg. Переглянути на мапі
Телефон: (+49 40) 22949810, (+49 152) 190 77 502 (ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+49 40) 22949813
Ел. пошта: gc_deg@mfa.gov.ua
Веб-сайт: https://hamburg.mfa.gov.ua
Графік роботи:
 

З понеділка по четвер: 08.45-18.00

п'ятниця: 08.45-16.45

Обідня перерва: 13.00-14.00

Вихідні дні: субота, неділя

Прийом громадян: 

Понеділок, середа, п’ятниця: 9:00—12:45

Вівторок: 14:00 – 17:45 

Четвер: прийом за попереднім записом громадян, які мають вади фізичного здоров’я, та прийом громадян з питань реєстрації актів цивільного стану; проведення виїзних консульських обслуговувань, відвідання арештованих і хворих громадян України

Вихідні - субота, неділя

Прийом громадян, які потрапили у скрутне становище (ДТП, втрата документів тощо), ведеться і у позаприйомні години.

Надання інформації з консульських питань по телефону:

 

Телефон                                   питання

 

040229498-10                          паспортні питання, консульський облік,

                                                  оформлення постійного місця проживання  

                                                  у ФРН

                                                  пн, ср, чт., пт. – 3 14.00 до 15.00,

                                                  вівт – з 10.00 до 11.00

 

 040229498-10                         питання виходу з громадянства, нотаріату

                                                  оформлення віз для в’їзду в Україну

                                                  пн., ср., чт, пт – з 15.00 до 16.00

                                                  вівт – з 11.00 до 12.00

 

 

 040229498-10                         питання нотаріату, свідоцтв на повернення

                                                  в Україну, поховання громадян України

                                                  вівт, четв. – з 09.00 до 10.00

 

 

У разі, якщо Вам не вдалося з’єднатися із консульським співробітником телефоном, рекомендуємо надіслати електронного листа на адресу Генерального консульства України в Гамбурзі: gc_deg@mfa.gov.ua.

Пропонуємо також уважно ознайомитися з інформацією у розділі «Найчастіші запитання (FAQ)»

Важливо!!!

При написанні електронних звернень (листів) просимо зазначати прізвище, ім’я та номер телефону (анонімні звернення не опрацьовуються).

Межі консульського округу:

Федеральні землі:

   Шлезвіг-Гольштейн,

Гамбург,

   Бремен,

  Нижня Саксонія.

                    

 

Примітки:

У разі сплати консульського збору шляхом передоплати на рахунок Генконсульства (реквізити див.нижче), до комплекту документів подається завірена банківською установою квитанція (із зазначенням реквізитів банківського рахунку Генконсульства та обов’язково прізвища та імені платника/власника рахунку) про сплату консульського збору на рахунок Генконсульства.

Увага! В приміщенні ГКУ в Гамбурзі консульський збір можна сплатити Вашою банківською EC-карткою. 

Готівка та кредитні картки до сплати не приймаються.

Банківські реквізити:

Generalkonsulat der Ukraine in Hamburg

IBAN: DE 33 200 40000 067 888 55 00

BIC: COBADEFFXXX

Commerzbank AG Hamburg

Генконсульство у соціальних мережах:
 


Генеральне консульство України в Мюнхені (Федеративна Республіка Німеччина)
Керівник: Ярмілко Юрій Анатолійович
Генеральний консул України в Мюнхені
Адреса: Lessingstrasse, 14, 80336 München. Переглянути на мапі
Телефон: (+49) 89 55 27 37 18 (Канцелярія), (+49) 89 55 27 37 24 (в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+49) 89 55 27 37 55
Ел. пошта: gc_dem@mfa.gov.ua
Веб-сайт: https://munich.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян (виключно за попереднім записом https://goo.gl/qPm77N ): 

Понеділок, середа, п’ятниця: 9:00—12:45

Вівторок: 14:00 – 17:45 

Четвер: прийом за попереднім записом громадян, які мають вади фізичного здоров’я, та прийом громадян з питань реєстрації актів цивільного стану; проведення виїзних консульських обслуговувань, відвідання арештованих і хворих громадян України

Вихідні - субота, неділя.

Надання консультацій з консульських питань по телефону:

     Телефон                         Питання

08955273716

питання нотаріату та візреєстрація актів цивільного стану

Пн, Ср, Чт, Пт – з 16.00 до 17.00;

Вт – з 10.00 до 11.00

08955273717

питання громадянстваоформлення постійного місця проживання за кордоном 

Пн, Ср, Чт, Пт – з 16.00 до 17.00;

Вт – з 10.00 до 11.00

08955273719

питання оформлення посвідчення особи на повернення в Україну та реадмісія осіб

 

Пн, Ср, Чт, Пт – з 16.00 до 17.00;

Вт – з 10.00 до 11.00

08955273724

питання оформлення посвідчення особи на повернення в Україну, консульський облік громадян

Пн, Ср, Чт, Пт – з 16.00 до 17.00;

Вт – з 10.00 до 11.00

08955273725

паспортні питання та включення до Державного реєстру виборців

Пн, Ср, Чт, Пт – з 16.00 до 17.00;

Вт – з 10.00 до 11.00

У разі, якщо Вам не вдалося з’єднатися за телефоном, рекомендуємо надіслати електронного листа на адресу Генерального консульства України в Мюнхені: gc_dem@mfa.gov.ua

Пропонуємо також уважно ознайомитися з інформацією у розділі «Найчастіші запитання (FAQ)»

ВКРАЙ ВАЖЛИВО!!!

Генеральним консульством України в Мюнхені не опрацьовуватимуться телефонні дзвінки з прихованих (утаємничених) номерів телефонів та анонімні телефонні дзвінки.

При написанні електронних звернень (листів) прохання зазначати прізвище, ім’я та номер телефону (анонімні електронні звернення не опрацьовуються).   

 

Межі консульського округу:
Федеральні землі:
Баварія, Баден-Вюртемберг
Примітки:

Сплата консульського збору:

Передоплата / Vorkasse На місці / POS-Terminal *
IBAN DE41700202700659507544
BIC HYVEDEMMXXX
bei HypoVereinsbank München

 

*приймаються тільки дебетні картки;
  готівка та кредитні картки не приймаються

Генконсульство у соціальних мережах:

   


Генеральне консульство України у Дюссельдорфі
Керівник: Єгоров Владислав Євгенович
Генеральний консул України у Дюссельдорфі
Адреса: Immermannstraße 50, 40210 Düsseldorf. Переглянути на мапі
Телефон: (+49 211) 93 65 42 11; (+49 176 2727 6043 - ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+49 211) 93 65 42 29
Ел. пошта: emb_de2@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян: Пн, Ср, Пт – з 09.00 до 12.45; 

                               Вт – з 14.00 до 17.45

Консультації за телефонами:

0211 93 65 42 11 Канцелярія  
0211 93 65 42 19 Загальні питання щодо роботи установи Пн – Пт з 09.00 до 13.00
0211 93 65 42 18 Консультація: паспортні та візові питання, консульський облік громадян Пн, Ср, Чт, Пт– з 16.00 до 17.00;Вт – з 10.00 до 11.00
0211 93 65 42 17 Консультація: питання виходу з громадянства України, питання визначення належності до громадянства України, набуття громадянства України за народженням Пн, Ср, Чт, Пт– з 16.00 до 17.00;Вт – з 10.00 до 11.00
0211 93 65 42 16 Консультація: питання ПМП, нотаріату, довідки про шлюбну правоспроможність, витребування документів, питання, пов'язані зі смертю громадян, питання РАЦС Пн, Ср, Чт, Пт– з 16.00 до 17.00;Вт – з 10.00 до 11.00

Четвер – за попереднім записом (+49 211 93 65 42 11): прийом громадян, які мають вади фізичного здоров’я, та прийом громадян з питань реєстрації актів цивільного стану; проведення виїзних консульських обслуговувань, відвідання арештованих і хворих громадян України.

Вихідні дні: субота, неділя

Межі консульського округу:
Федеральні землі:
Північний Рейн-Вестфалія
Примітки:

Реквізити для сплати консульського збору:

Generalkonsulat der Ukraine in Düsseldorf
IBAN: DE07 1004 0000 0260 9261 01
BIC: COBADEFFXXX
bei: Commerzbank, Filial Berlin 1

Генконсульство у соціальних мережах:


Генеральне консульство України у Франкфурті-на-Майні (Федеративна Республіка Німеччина)
Керівник: Польова Алла Валентинівна
Генеральний консул України у Франкфурті-на-Майні
Адреса: 60313, Frankfurt am Main, Vilbeler Strasse 29. Переглянути на мапі
Телефон: (+49 69) 29720920; (+49 176 23228951 +Viber - ВИКЛЮЧНО в разі загрози життю чи загибелі громадян України)
Факс: (+49 69) 29720929
Ел. пошта: gc_def@mfa.gov.ua
Веб-сайт: https://frankfurt.mfa.gov.ua
Графік роботи:

Години прийому: Пн, Ср, Пт - з 9:00 до 12:45,

                                       Вт - з 14:00 до17:45.

Четвер: прийом за попереднім погодженням громадян певних категорій (інваліди, тяжкохворі), а також прийом громадян з питань реєстрації актів цивільного стану; проведення виїзних консульських обслуговувань, відвідання арештованих і хворих громадян України

З 1 липня 2016 року прийом відбувається за онлайн-реєстрацією.

Зареєструватися на прийом: Termin vereinbaren

Вихідні дні  - субота, неділя (а також святкові та неробочі дні).

Прийом громадян, які подорожують у Німеччині та потрапили у скрутне становище (ДТП, втрата документів тощо), ведеться і у позаприйомні години.

Зміни у графіку прийому дивіться у розділах Анонси або Оголошення

Надання консультацій по телефону (для земель Гессен, Рейнланд-Пфальц та Саар; крім вихідних та святкових днів, відповідно до графіку):

+49(69) 29 72 090: Пн - 15.00-16.00,
                             Вт - 09.00-10.30,
                             Ср - 15.00-16.30,
                             Чт- 09.00-10.30, 15.00-16.00
                             Пт - 15.00-16.00

Не вдалося зателефонувати? Напишіть нам на електронну пошту gc_def@mfa.gov.ua або надішліть повідомлення у чат Messenger сторінки Генконсульства у соціальній мережі Facebook: . Також просимо перед зверненням до установи ознайомитися з відповідями консульських посадових осіб  на найчастіші запитання (FAQ).

Увага! Третьої середи кожного місяця (з 09.00 до 12.00) проводиться прийом громадян генеральним консулом А.В.Польовою.
Записатися на прийом до генерального консула можна:

  • по телефону (в години надання консультацій по телефону +49 (69) 29 72 090: Пн - 15.00-16.00, Вт - 09.00-10.30, Ср - 15.00-16.30, Чт- 09.00-10.30, 15.00-16.00, Пт - 15.00-16.00),
  • написавши на електронну адресу установи (gc_def@mfa.gov.ua)
  • або надіславши повідомлення у чат Messenger сторінки Генконсульства у соціальній мережі Facebook: 
Межі консульського округу:
Федеральні землі:
Гессен, Рейнланд-Пфальц, Саар
Примітки:

Сплата консульського збору:

Передоплата / Vorkasse* На місці / POS-Terminal**
IBAN DE59 5004 0000 0606 6302 00
BIC COBADEFFXXX
bei Commerzbank Frankfurt/Main.

 *лише у разі неможливості сплати збору на місці дебетовою карткою

**приймаються тільки дебетові картки;
  готівка та кредитні картки не приймаються

Генконсульство у соціальних мережах:
    


Перелік консульських дій